Communicatietijdperk tijdperk van de fantasie

Computer- en Internetverslavingen laten zien dat het beeldscherm nadrukkelijk een scherm van verbeelding is: we geven er vorm aan onze (onbewuste) verlangens - soms in zo grote mate dat we niet meer zonder die fantasiewereld kunnen. In Interface Fantasie. Een Lacaniaanse Cyborg Ontologie stelt André Nusselder dat vandaag de dag de wereld in belangrijke mate gevormd wordt door de relatie tussen mens en computer. Deze wereld wordt gedragen door de fantasie, want in psychisch opzicht, zo stelt Nusselder, functioneert het beeldscherm als een fantasiescherm. Het huidige communicatietijdperk is daarom tevens bij uitstek het tijdperk van de fantasie. Nusselder promoveert donderdag 16 november 2006 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Nusselder benadert technologie vanuit een wijsgerig-antropologisch perspectief. Technologie is tevens het resultaat van het verlangen van de mens om bijvoorbeeld zijn beperkingen te overstijgen. De virtuele wereld waar de computer interface ons naartoe leidt, is daarmee niet de eerste vorm van virtualiteit. Omdat de mens taal gebruikt en daarmee fictieve werelden ontwerpt, was virtualiteit altijd al een dimensie van de menselijke bestaanswijze. De computertechnologie wordt dus vanuit de mens benaderd, en wel met name vanuit het gedachtegoed de Franse psychoanalyticus Jacques Lacan die stelt dat onze communicatie met anderen altijd al via een 'fantasiescherm' verloopt. Zo wordt het psychoanalytisch gedachtegoed weer uitermate actueel. Want een theorie van het verlangen die analyseert hoe de mens met zijn gebreken worstelt, is zeer goed in staat te onderzoeken hoe de mens daarin nieuwe media gebruikt. Computer psychotherapie wordt dan begrijpelijker, alsook rollenspellen in virtuele werelden, virtuele zelfbeelden in avatars, en het (fetisjistisch) genot dat de mens vindt op het beeldscherm en in gadgets. Zo ontstaat een grondig beeld van de mens als een wezen dat ten diepste afhankelijk is van technologische media: achter onze computer zijn we allemaal cyborgs.

Promotor: prof.dr. J. de Mul, Wijsgerige antropologie en haar geschiedenis

Noot voor de redactie
Promotie André Nusselder, donderdag 16 november 2006, 13.30 uur
Plaats: Woudestein, senaatszaal
Info: Mediarelaties, Sandra van Beek, Yvette Nelen, tel. (010) 408 1216
e-mail press@remove-this.eur.nl