Nieuwe geschiedschrijving Rotterdam voltooid - Archief 2000

Op zaterdag 18 maart 2000 vindt in de zaal van café De Unie de presentatie plaats van Stad van formaat, geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en twintigste eeuw. De auteur is de hoogleraar dr. Paul Th. van de Laar. Hij bekleedt aan de Erasmus Universiteit de Jurriaanse leerstoel 'Geschiedenis van Rotterdam', ingesteld vanwege de Stichting Bijzondere Leerstoel Roterodamum.

Met deze publicatie is het tweeluik van de eigentijdse stadshistorie voltooid. Het eerste deel, getiteld Stad in aanwas, de geschiedenis van Rotterdam tot 1813, geschreven door de historicus Arie van de Schoor, ligt sinds september jl. in de boekwinkels. Zowel Van de Laar als Van der Schoor studeerden Maatschappijgeschiedenis en promoveerden eveneens aan de Erasmus Universiteit.

De opdracht voor het schrijven van de nieuwe moderne stadsgeschiedenis kwam in 1992 van het gemeentebestuur van Rotterdam. Met de uitvoering werd het Gemeentearchief belast.

Noot voor de pers
Boekpresentatie: zaterdag 18 maart 2000, 14.00 uur
Plaats: café De Unie, Mauritsweg 35, Rotterdam
Beide delen van de stadsgeschiedenis zijn verschenen bij uitgeverij Waanders te Zwolle.
Info: bij de hoogleraar, tel. 010 - 408 2625; e-mail: vandelaar@fhk.eur.nl


Nieuwe geschiedschrijving Rotterdam voltooid