Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het bestuur en het beheer van de Erasmus Universiteit Rotterdam in het geheel. De raad staat het College van Bestuur met raad bij en is belast met de goedkeuring van belangrijke plandocumenten als het financieel jaarverslag, het bestuur- en beheersregelement en de begroting.

De raad is verantwoording verschuldigd aan de minister van OCW. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar door de minister van OCW. Eén van de raadsleden geniet het bijzonder vertrouwen van de universiteitsraad.

Profielschets RvT leden.

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

Ir.drs. H.N.J. (Hans) Smits, voorzitter  (van 1 januari 2014 t/m 31 december 2017)
In voorgaande jaren president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. Hij vervult een aantal commissariaten, waaronder bij de Gasunie, Air France-KLM en Jansen de Jong Groep.


Nevenfuncties:
Voorzitter Raad van Commissarissen KLM
Non-executive Director Air France-KLM
CEO/Voorzitter Raad van Bestuur Jansen de Jong Groep
Voorzitter Centrale Plan Commissie

 

J.M. (Marja) van Bijsterveldt-Vliegenthart, vicevoorzitter en lid Audit Committee  (van 1 december 2015 t/m 30 november 2019)
Burgemeester van Delft. Zij was staatssecretaris van OCW en minister van OCW in de jaren 2007-2012. Daarvoor was zij onder meer wethouder van Almere.

 

Nevenfuncties:
Voorzitter Stichting Lezen & Schrijven
Lid Raad van Advies NCOI Opleidingsgroep

 


Prof.dr.ir. C.J. (Hans) van Duijn, voorzitter Kwaliteitscommissie  (van 1 augustus 2015 t/m 31 juli 2019)
Hoogleraar Wiskunde aan de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Tot begin 2015 Rector Magnificus van de TU/e. Daarvoor was hij decaan van de faculteit Wiskunde en Informatica van de TU/e.


Nevenfuncties:
Voorzitter Permanente Commissie Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur (NOW)
Voorzitter bestuur JMBC (onderzoekschool voor stromingsleer)
Voorzitter Europees Keramisch Werkcentrum
Wetenschappelijk directeur Darcy Center (TU/e-UU)
Kwartiermaker University College for Engineering and Innovation

 

Mr.drs. P.H.J.M. (Pascal) Visée RA, voorzitter Audit Committee  (van 1 maart 2014 t/m 28 februari 2018)
Directeur(-lid) bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.


Nevenfuncties:
Lid Advisory Council & Senior Advisor (external) Genpact
Senior Advisor (external) McKinsey & Company
Commissaris Albron
Commissaris en voorzitter auditcommissie Mediq
Commissaris en voorzitter auditcommissie Plus Retail
Bestuurslid Prins Claus Fonds
Voorzitter van de Raad van Toezicht Stedelijk Museum Schiedam

 

Prof.mr. J.E.J. (Corien) Prins, lid Kwaliteitscommissie
(van 1 juni 2012 t/m 31 mei 2016, met herbenoeming tot 1 juni 2020)
Hoogleraar recht en informatisering en voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid


Nevenfuncties:
Lid Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW)
Lid Raad van Commissarissen Rabobank Tilburg e.o.
Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Lid Netherlands Academy of Technology and Innovation (AcTI)
Vice-voorzitter Sociaal Wetenschappelijke Raad (SWR)
Bestuurslid Rathenau Instituut
Lid Raad van Advies SIDN Fonds

 

secretaris: mr. S.P.C. Theeuwes
kamer EB-01, E-Building, Woudestein
T (010) 408 2717 / 408 2233 (bgg)
E secretaris.rvt@eur.nl