Kandidaatstellingen Verkiezingen Faculteitsraad ESE 2013

In het kader van de verkiezingen voor de studentleden en personeelsleden van de Faculteitsraad hebben zich bij het Facultair Stembureau van de Ersmus School of Economics 11 studenten en 6 personeelsleden kandidaat gesteld voor een zetel in de Faculteitsraad. De kandidaatsopgaven zijn door het stembureau getoetst. De kandidatuur van alle kandidaten is geldig verklaard.

Studentleden:

Aangezien er 11 geldige kandidaten zijn voor 7 zetels, zullen er verkiezingen worden gehouden. De volgende studenten hebben zich kandidaat gesteld.

Naam Studienummer Bevindingen stembureau t.a.v. kandidatuur T. Lam 343322 geldig I.P. Jonker 360294 geldig C.W.A. Wouterleed 328793 geldig L.J.H.D. Hernandez Derbez 356402 geldig T. Vleeschhouwer 353341 geldig W. Ponsteen 355497 geldig J. van den Berg 341356 geldig M.C.S. van Leeuwen 345764 geldig L.E.M. Schmidt 337577

geldig

D. Tielen 335688

geldig 

M.A. Compagner 334446

geldig 

De verkiezingen zullen conform het daarvoor door de universiteit uitgeschreven tijdschema plaatsvinden. De kandidaten worden in de gelegenheid gesteld om een stukje tekst (max 1/3 tekst A4) en een foto digitaal bij het Centraal Stembureau in te leveren (Mw. Mr. L.A.J. Baars, emailadres stembureau@eur.nl). Tot 16 april kunnen gegevens worden opgestuurd voor de vulling van de website.

Van 7 mei t/m 15 mei zullen de verkiezingen plaatsvinden; tot 14.00 uur schriftelijk en tot 24.00 uur elektronisch.

Op donderdag 16 mei wordt de uitslag van de verkiezingen bekend gemaakt via de website www.eur.nl/verkiezingen. Het proces-verbaal van de uitslag zal aan gekozenen worden meegedeeld en zal ook ter inzage liggen op het stembureau zo spoedig mogelijk na 16 mei.

Personeelsleden:

Naam Bevindingen stembureau t.a.v. kandidatuur R. Dekker geldig N.A. Hofstra geldig J.C.M. Kil geldig V.A. Karamychev geldig H.W.J.M. Trienekens geldig P. Koellinger geldig

Aangezien er 6 geldige kandidaten zijn voor 7 zetels, zullen er geen verkiezingen worden gehouden. Alle 6 personeelsleden zijn direct verkozen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen