Kantoorbezoeken in week 48: NautaDutilh Amsterdam, Van Doorne Advocaten Amsterdam, Houthoff Rotterdam en Lauxtermann Advocaten Amsterdam

Week 48 was de week met de meeste kantoorbezoeken voor de studenten van de master Aansprakelijkheid en Verzekering. Ze hadden colleges bij maar liefst vier advocatenkantoren in verschillende steden. Er werd dus aardig wat gereisd.

NautaDutilh Amsterdam

Het begon op maandag 27 november 2017 met een college over productaansprakelijkheid bij NautaDutilh in Amsterdam, gegeven door mr. A.Ch.H. Franken, advocaat bij NautaDutilh. Tijdens het college werd onder meer ingegaan op de regeling van productaansprakelijk in afdeling 6.3.3 BW, waarbij veel aandacht werd besteed aan het overmachtsverweer van de producent. Ook werden de overeenkomsten en verschillen besproken tussen productaansprakelijkheid enerzijds en de regeling van de onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) en de aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken (art. 6:172 BW) anderzijds. Tot slot werd vooruit gekeken naar de toekomst van productaansprakelijkheid.

Het college werd afgesloten met een lunch, met uitzicht over de skyline van Amsterdam Zuid.

Van Doorne Amsterdam

Nadat de studenten samen wat gedronken hadden op de Zuidas, gingen ze op pad naar het tweede college van die dag. Dat was bij Van Doorne Advocaten en werd verzorgd door advocaat mr. A. Witteveen.  Het onderwerp was bestuurdersaansprakelijkheid. Er werd duidelijk uitgelegd wat bestuurdersaansprakelijkheid inhoudt, waarbij werd ingegaan op zowel de interne als de externe bestuurdersaansprakelijkheid (art. 2:9, 2:138 en 2:248 BW), maar ook op de verhouding met art. 6:162 BW. Na afloop was er een leuke borrel in een als echte kroeg ingerichte ruimte.

Houthoff Rotterdam

De volgende dag, dinsdag 28 november 2017,  stond een bezoek aan Houthoff in Rotterdam op het programma. Het college in het kader van het vak Capita verzekeringsrecht ging over de beleggingsverzekering en woekerpolissen en werd verzorgd door mw. mr. B. van Wijk, advocaat en partner bij Houthoff. Er werd eerst uitleg gegeven over de verschillende vormen van beleggingsverzekeringen. Vervolgens werd aan de hand van vele uitspraken uiteengezet wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot de geschillen over de zogenoemde woekerpolissen. Daarbij werd ook ingegaan op de verschillen in zienswijze tussen het Kifid en de civiele rechter en het Hof van Justitie van de EU. Ook dit kantoorbezoek werd afgesloten met een borrel.

Lauxtermann Advocaten Amsterdam

Voor het laatste kantoorbezoek van deze week moesten de studenten weer naar de hoofdstad. Op donderdag 30 november 2017 vond het college namelijk plaats in het kantoor van Lauxtermann Advocaten in Amsterdam en werd verzorgd door de advocaten mr. W. Bouman en mr. A. Hedeman. Het onderwerp was wettelijke rente, buitengerechtelijke kosten en proceskosten. Er werd aan de hand van jurisprudentie onder meer uitgelegd wat er onder die kosten verstaan wordt en wat de grondslagen daarvoor zijn.

Ook werd ingegaan op de dubbele redelijkheidstoets en op de ratio van de regeling van wettelijke rente. Na afloop van het college werd ook dit bezoek afgesloten met een borrel waarbij de studenten weer onder het genot van een drankje elkaar en de advocaten beter konden leren kennen.