Kim Putters bepleit vernieuwd sociaal contract in de zorg

Kim Putters sprak op 15 september zijn oratie “Was getekend – Op weg naar een vernieuwd sociaal contract in de zorg” uit. Hiermee aanvaarde hij formeel zijn bijzondere leerstoel “Beleid en Sturing van de Zorg in de veranderende Verzorgingsstaat” aan Erasmus School of Health Policy & Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Kim Putters verkende en bepleitte in zijn oratie een nieuwe blik op het organiseren van solidariteit rond sociale risico's tussen zieken en gezonden en tussen mensen met hoge en lage inkomens, om zo maatschappelijk onbehagen tegen te gaan en de basis van het systeem, de solidariteit, te behouden.

Kim Putters eindigde zijn oratie hoopvol door in te gaan op hoe - op een vernieuwde manier - risico’s in de zorg anders gedeeld kunnen worden, bijvoorbeeld in zorgcoöperaties; dat burgers daarbij zelf zaken kunnen regelen en organiseren, bijvoorbeeld door te investeren in levensbestendig wonen; hoe de zeggenschap en inspraak verdeeld zouden kunnen worden; dat wetenschappelijke kennis ten behoeve van lokaal sociaal beleid ingebracht moet worden en dat Rijk en gemeenten onderling andere afspraken moeten maken.

Behoefte aan de juiste (of goede) zorg

De basis van onze verzorgingsstaat is solidariteit tussen zieken en gezonden en tussen mensen met hoge en lage inkomens, zo stelde Putters. Echter, steeds vaker ervaren mensen minder profijt van die solidariteit, zijn ze niet geholpen met voorzieningen of kunnen ze het beter zelf regelen. Het onbehagen neemt hierdoor toe. Tegelijkertijd neemt de groep kwetsbare mensen bij wie problemen zich opstapelen ook toe. Hierdoor groeit ook het wantrouwen jegens instituties. Politici, zorgbestuurders en dokters worden steeds minder vertrouwd in dat ze `het goede' doen, aldus Putters.

Decentralisaties in de zorg alleen succesvol met een vernieuwd sociaal contract
In zijn oratie legt hij de link tussen de recente decentralisaties in de zorg en het wegvallen van de solidariteit. Volgens Putters betroffen de decentralisaties tot nu toe vooral wat de overheid van burgers verwacht, en hij stelde de vraag wat die burger eigenlijk van de overheid kan verwachten. Daarnaast stelde hij dat de overheid aan zet is om duidelijkheid te verschaffen over onder meer basisnormen voor goede zorg, over zeggenschap van burgers, over de ruimte voor coöperaties zonder al te veel bureaucratie en over de zeggenschap van gemeenten. Zonder het vernieuwde sociaal contract waarvoor hij in zijn oratie pleitte, acht hij het lange termijn succes van de decentralisaties weinig waarschijnlijk. Weliswaar werkt het huidige sociaal contract nog op veel plekken - denk bijvoorbeeld aan afspraken die in keukentafelgesprekken worden gemaakt - alleen leidt het niet altijd meer tot goede zorg, aldus Putters. Er moet, zo stelde hij, dus echt een tandje bij om zo bij het vernieuwde sociaal contract uit te komen.

 

Meer informatie

Kim Putters is naast hoogleraar aan de Erasmus Universiteit ook directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Het oratieboek kunt u hier downloaden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie ESHPM via communicatie@eshpm.eur.nl

 

 

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen