Kindermishandeling onvoldoende herkend, hulp schiet tekort

Kindermishandeling onvoldoende herkend, hulp schiet tekort

We laten die mishandelde kinderen, die straks zelf ouders zijn, nogal in de steek. Dat zegt bijzonder hoogleraar Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen prof.dr. Majone Steketee in haar oratie. Ze gaat vrijdag 13 oktober 2017 in op het probleem dat we kindermishandeling niet goed kunnen herkennen en soms niet willen erkennen. Steketee bekleedt de leerstoel bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences vanwege het Verwey-Jonker Instituut.

Zo’n 119.000 kinderen in Nederland worden mishandeld in het gezin waarin zij opgroeien. En dat aantal lijkt niet af te nemen, het aantal (her)meldingen neemt zelfs toe. Mishandeling is ingrijpend en laat bij de kinderen levenslange littekens achter

Regelgeving alleen niet voldoende
Hoe kunnen we deze kinderen beschermen en voorkomen dat zij later dit patroon herhalen? In haar oratie ‘De olifant in de ‘kinder’kamer. Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen: hoe doorbreken we de cirkel?' belicht Steketee het probleem van kindermishandeling van verschillende kanten. Ze laat zien dat het een ingewikkeld en ongemakkelijk probleem is dat met regelgeving en beleidsvoornemens niet ‘weg geregeld’ kan worden. Steketee: Kindermishandeling wordt nog steeds niet voldoende herkend, en hulp aan kinderen is nog steeds ondergeschikt aan regelgeving en regelzucht.

Vanuit haar leerstoel en met hulp van professionals wil Steketee de mogelijkheden ontwikkelen om kinderen beter te beschermen en de intergenerationele overdracht van geweld een halt toe te roepen.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, ESSB, T (010) 408 2135 E marjolein.kooistra@eur.nl

Anouk Sulter, Hoofd Communicatie, Verwey-Jonker Instituut, T (030) 2303 277 / 06 454 22 373, E ASulter@verwey-jonker.nl