Lancering Onderzoeksagenda Impact Logistieke Parken

In de zomer van 2017 is Erasmus UPT gestart met het uitwerken van de onderzoeksagenda Impact Logistieke Parken (ILP). Deze onderzoeksagenda brengt twee kernthema’s binnen Erasmus UPT samen, namelijk: economische impact studies en logistieke/maritieme analyse.

In samenwerking met verschillende partijen is een agenda opgesteld welke als leidraad dient voor onderzoek op dit terrein voor de komende 3 tot 5 jaar. De agenda kent drie onderzoeksrichtingen: (1) werkgelegenheid, toegevoegde waarde en multipliers; (2) ruimtelijke weerslag logistiek; (3) trends en ontwikkelingen.

Op deze diverse terreinen zijn pilot onderzoeken ontwikkeld, die onderdeel zijn van één of meer van boven genoemde onderzoeksrichtingen. Deze pilots worden naar verwachting in het najaar van 2017 en voorjaar van 2018 gestart en zijn zo ingestoken dat de projecten elkaar versterken. De pilots in de onderzoeksagenda ILP zijn opgesteld met input van de provincies Noord-Brabant, Limburg en Gelderland, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en DHG.

U kunt de onderzoeksagenda onderstaand vinden en downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn Streng of Jeroen van Haaren.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen