LIBER-werkgroep Research Data Management publiceert factsheet over FAIR data

FAIR data

Onderzoeksdata moeten vindbaar (findable), toegankelijk (accessible), interoperabel (interoperable) en herbruikbaar (reusable), afgekort FAIR zijn. Deworden alom in Europa omarmd en zijn ook op de EUR uitgangspunt voor het Research Data Management (RDM) beleid.

Een handige factsheet
De LIBER-werkgroep RDM onlangs een factsheet gepubliceerd over het belang hiervan en wat bibliotheken hieraan kunnen doen (zie het LIBER factsheet). De rol van bibliotheken voor ondersteuning van RDM verschilt sterk binnen universiteiten en Europese landen. Een van de uitdagingen voor elke bibliotheek is nu het vertalen van de algemene FAIR-principes in concrete activiteiten en dienstverlening. De factsheet maakt duidelijk hoe bibliotheken dit kunnen doen.

EDSC: aandacht voor financiële data skills
De RDM-werkgroep organiseerde afgelopen jaar verschillende webinars die steevast druk bezocht waren. De laatste webinar ging over het Data Librarian’s Handbook van Robin Rice en John Southall (2016). In de webinar gingen de schrijvers in op het hoofdstuk supporting data literacy dat vrij beschikbaar is. Meest opmerkelijk uit de webinar was de constatering van John Southall (Oxford University) dat meer aandacht nodig is voor financiële data skills. Er is een groeiende vraag naar financieel-economische gegevens vanuit verschillende disciplines en een grote behoefte om deze gegevens te ‘vertalen’, bruikbaar en hanteer baar te maken. Laat dit nou net een van de kernactiviteiten van het EDSC zijn! Een bevestiging dat het EDSC op de juiste weg zit en alvast een mooi begin van het nieuwe jaar.


 

Meer informatie

LIBER is de organisatie van Europese universiteits- en vakbibliotheken met meer dan 400 leden. Onlangs hebben ze hun website vernieuwd en dit valt samen met de publicatie van de LIBER strategie voor 2018-2022 en verse werkplannen van de werkgroepen.