Maarten Kroeze - Van hoogleraar bij ESL naar raadsheer in de Hoge Raad

Op 28 oktober 2005 hield Maarten Kroeze zijn oratie - over 'Bange bestuurders' - bij het aanvaarden van zijn leerstoel Ondernemingsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bijna 11 jaar en onder meer een decanaat later is Maarten op 1 september 2016 als raadsheer toegetreden tot de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden.

Op 6 juni 2017 staat Erasmus School of Law stil bij Maarten's afscheid als voltijds hoogleraar en zijn overstap naar de rechterlijke macht. U bent van harte uitgenodigd deze bijeenkomst, in het Erasmus Paviljoen van 15.30 - 16.45 uur (met aansluitende gelegenheid voor een drankje), bij te wonen.