Mandeville Lezing 2016

Mandeville Lezing 2016

Op donderdag 9 juni 2016 wordt de Mandeville lezing uitgesproken door de Zuid-Afrikaanse jurist en mensenrechten advocaat Navi Pillay. Voormalig Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Pillay ontvangt voorafgaand aan de lezing een eredoctoraat vanwege haar jarenlange strijd tegen ongelijkheid, onrecht en geweld.

Pillay krijgt de bijbehorende versierselen van haar erepromotoren Kristin Henrard, hoogleraar Mensenrechten van de Erasmus School of Law, en Karin Arts, hoogleraar International Law and Development, van het International Institute of Social Studies.

Als juriste en mensenrechten commissaris zette Pillay zich haar leven lang in voor kwetsbare groepen, zoals vrouwen en minderheden. Haar rol als Hoge Commissaris voor de Mensenrechten en haar rapport over de schending van de rechten van homo- en biseksuelen en transgenders zette dit onderwerp permanent op de agenda van de Verenigde Naties. Als rechter (en voorzitter) van het Rwanda Tribunaal hielp zij de weg vrij te maken voor de internationaal strafrechtelijke erkenning van het feit dat seksueel geweld een daad van genocide kan zijn.

De Mandeville lezing is een initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Rotterdamse bedrijfsleven (Club Rotterdam) en het Erasmus Trustfonds. Eerdere sprekers waren onder andere Jean-Claude Trichet, Joop van den Ende en Carla Del Ponte.

Het is dit jaar voor het eerst dat de Mandevillelezing verbonden wordt aan de toekenning van een eredoctoraat.