Marco Varkevisser benoemd tot bijzonder hoogleraar Marktordening in de Gezondheidszorg

Per 1 november 2017 is Marco Varkevisser benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Marktordening in de Gezondheidszorg’ bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). Met deze nieuwe leerstoel, die mede mogelijk is gemaakt door het Erasmus Trustfonds, geeft ESHPM invulling aan de ambitie om zich te blijven profileren als nationaal en internationaal expertisecentrum op het gebied van marktordening in de gezondheidszorg.

Prof.dr. Marco Varkevisser houdt zich al geruime tijd bezig met de vraag hoe via de organisatie van een zorgstelsel de doelmatigheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg het beste kan worden bevorderd. In tal van landen wordt ook in de gezondheidszorg steeds vaker gebruik gemaakt van marktprikkels. Onderlinge concurrentie tussen zorgaanbieders en -verzekeraars moet dan leiden tot goede zorg voor de juiste prijs. Er zijn echter veel specifieke redenen die maken dat ‘de onzichtbare hand van de markt’ in de gezondheidszorg niet tot optimale uitkomsten leidt. Meer marktwerking is dan ook niet de oplossing voor alle problemen. Dat geldt net zo min voor meer overheidsbemoeienis. Marktordening is in deze bijzondere sector dan ook verre van eenvoudig. Integendeel, er is sprake van een complexe zoektocht naar de juiste balans tussen markt en overheid.

De nieuwe leerstoel stelt Varkevisser in staat om met zijn onderzoek en onderwijs een bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling die nodig is voor een goede ordening van markten in de gezondheidszorg. Dat wil zeggen, om te komen tot een combinatie van marktwerking en regelgeving die optimaal recht doet aan de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Een goede verbinding van theorie en praktijk via samenwerking met beleidsmakers, toezichthouders en zorgpartijen vormt hierbij een belangrijk streven. Ook is het de bedoeling om een Europees netwerk te realiseren voor onderzoek en kennisuitwisseling op het gebied van marktordening in de gezondheidszorg.

Meer informatie

Vragen naar aanleiding van het persbericht kunt u richten aan Wouter Kleijheeg, afdeling Marketing & Communicatie ESHPM, via (010) 408 8878 / 06 38 73 98 13 of communicatie@eshpm.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen