Masterclass Privacyrecht: KLM

Op 22 maart was de heer Jos Meijer, Corporate Privacy Officer bij KLM, te gast om de masterclass ‘Privacy, fundamenteel grondrecht of illusie?’ te verzorgen. Deze originele masterclass over privacyrecht stond in het teken van vragen als wat nu eigenlijk verstaan moet worden onder het begrip ‘privacy’, hoe het wettelijk kader er precies uitziet en met welke toepassingsvragen het bedrijfsleven wordt geconfronteerd.

Aan Privacyrecht wordt zowel in de Master als in de Bachelor weinig aandacht besteed. Toch geniet de vraag waar de grenzen liggen of zouden moeten liggen voor bedrijven bij het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens steeds meer aandacht, ook in het dagelijkse leven. Net bij een breed vormende Masteropleiding is het daarom belangrijk dat een masterclass als deze georganiseerd wordt buiten het reguliere programma om. Studenten krijgen op die wijze inzicht in een actuele en maatschappelijk relevante problematiek en zien hoe de praktijk daarmee omgaat.

Tijdens de masterclass gaf de heer Meijer de deelnemers inzicht in de manier waarop een groot bedrijf als KLM met de Wet bescherming persoonsgegevens omgaat en zich voorbereidt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er bestaan voor bedrijven, zo is gebleken, nog heel wat onduidelijkheden. De Heer Meijer wees de deelnemers daarnaast ook op dillema’s waar hij in zijn werk tegenaan loopt, bijvoorbeeld hoe een juridisch departement zich soms tussen twee vuren kan bevinden, nl. een enthousiaste en op zo snel mogelijk handelen gerichte marketingafdeling aan de ene kant en de vaak voor meerdere interpretaties vatbare doch verplicht na te leven regelgeving voortvloeiend uit de AVG aan de andere kant. Ook werd onder meer dieper ingegaan op de impact van anti-terrorisme maatregelen, op het delen van passagiersgegevens binnen luchtvaartmaatschappijen van een zelfde alliantie en op hoe KLM een evenwicht probeert te vinden tussen enerzijds de vaste klanten zo specifiek en gepersonaliseerd mogelijke aanbiedingen sturen en diensten verlenen en anderzijds de bezorgdheid om daar niet te ver in te gaan en verstikkend of opdringerig over te komen.

Nadat de heer Meijer hen van de nodige inhoudelijke munitie had voorzien, waren de deelnemers zelf aan de beurt en werden hen enkele dilemma’s voorgelegd, die vaak tot levendige discussies leidden. Het laatste dilemma luidde: ‘Wat is privacy: een leeg containerbegrip of een wettelijk uitgewerkt grondrecht?’. De meningen hierover liepen sterk uiteen. Wat echter wel duidelijk bleek te zijn, is dat, zoals zo vaak in het recht, het doorgaans van de omstandigheden van het geval zal afhangen of het doel de middelen rechtvaardigt.

De masterclass werd afgesloten met een aangename lunch, waarbij de deelnemers nog hun laatste prangende vragen aan de heer Meijer konden voorleggen. Kortom: de deelnemers kijken terug op een zeer geslaagde masterclass!

Met dank aan Francine Ruitinga, studente Master Privaatrecht