Mauritius-arrest: Hoge Raad scherpt renteaftrekbeperking verder aan

Mauritius-arrest: Hoge Raad scherpt renteaftrekbeperking

Eindelijk is er meer duidelijkheid over de dubbele zakelijkheidstoets ter voorkoming van renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting. De Hoge Raad schetst in het zogenaamde Mauritius-arrest de 'bigger picture': bij een externe acquisitie moet zowel de zakelijkheid van de transactie als de zakelijkheid van de bijbehorende financieringsschuld worden aangetoond en dat laatste op concernniveau en niet op vennootschapsniveau. Volgens Dick van Sprundel, wetenschappelijk medewerker/promovendus verbonden aan Erasmus School of Economics en werkzaam als International Tax Partner bij Mazars Paardekooper Hoffman N.V., zijn met dit arrest bestaande twijfels weggenomen.

‘Het volgende moet worden aangetoond: Zijn de zakelijke overwegingen belangrijker dan de fiscale overwegingen óf  is het al voldoende dat de rechtshandelingen ook hadden plaatsgevonden zonder fiscale motieven? De Hoge Raad schrijft de eerste benadering als maatstaf voor en een hof dient deze vraag, daar de Hoge Raad dit niet zelfstandig mag doen, nog te beantwoorden.’ Aldus van Sprundel. 

Meer informatie

Klik hier om het volledige artikel te lezen op Taxlive.nl, d.d. 12 juni 2015.