Meer aanmeldingen bij universitaire bachelors voor studiejaar 2017-2018

Meer aanmeldingen bij universitaire bachelors voor

9571 aankomende studenten hebben zich voor de deadline van 1 mei aangemeld voor een universitaire bacheloropleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarmee ligt het aantal aanmeldingen ruim 500 hoger dan vorig jaar direct na de deadline.

De Erasmus Universiteit ziet dat studenten zich ruim voor 1 mei inschrijven, een grote groep is dit jaar sneller dan in voorgaande jaren. Dit heeft ook te maken met de eerdere deadline voor de studies met een numerus fixus in januari. De helft van de aankomend studenten had zich in januari al aangemeld. Vorig jaar zagen we nog een flinke eindspurt in de laatste twee weken.

Aan de EUR is de belangstelling verspreid, voor economie en bedrijfseconomie, rechten en psychologie zijn duidelijk meer aanmeldingen en ook het Erasmus University College doet het goed.

De aanmeldcijfers geven nog geen betrouwbaar beeld van het definitieve aantal eerstejaars dat in september zal beginnen met een studie. Niet alle studenten die zich aanmelden, schrijven zich uiteindelijk voor een opleiding in. Daarom ligt het aantal aanmeldingen meestal aanzienlijk hoger dan het aantal inschrijvingen. De voorlopige inschrijfcijfers worden in oktober bekend. Dan is pas echt te zeggen hoeveel nieuwe studenten er daadwerkelijk van start zijn gegaan.

Vandaag meldt de VSNU dat er landelijk een stijging is van 10% bij de aanmeldingen. In totaal schreven ruim 81.000 nieuwe studenten zich in.

Tijd voor matchingsactiviteiten
De aanmelddeadline is op 1 mei gesteld, zodat er matchingsactiviteiten kunnen plaatsvinden. Tijdens deze activiteiten kunnen studenten onderzoeken of de opleiding waarvoor zij zich hebben aangemeld daadwerkelijk bij hen past. Deze matching organiseren universiteiten om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden en om uitval in het eerste jaar te verminderen.

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl