Meld je aan voor het symposium 'professioneel omgaan met mediagevoelige strafzaken’

Op dinsdag 31 mei  2016 vindt het symposium plaats in de Aula van de Erasmus Universiteit. Tot de sprekers behoren onder andere de officieren van Robbert. M., Volkert van der G., Badr Hari en Geert Wilders. Aanmelden is mogelijk tot maandag 30 mei.

Robert M., Volkert van der G.  en Benno L. Het zijn namen van inmiddels veroordeelde verdachten die bekend zijn geworden omdat de strafbare feiten waarvan ze werden verdacht een schok teweeg brachten in de Nederlandse samenleving. De opsporing, vervolging en berechting van deze strafzaken werd dan ook op de voet gevolgd door het Nederlandse publiek. Bij elke beslissing die in deze zaken werd genomen, was er sprake van een waar mediacircus met beschouwingen voor- en achteraf in de kranten, op radio en tv en via social media. 

Een andere categorie strafzaken die veel media-aandacht trekken zijn de strafzaken tegen BN-ers, zoals Badr Hari en Geert Wilders. Het is in die zaken eerder de bekendheid van de verdachte dan de aard van deze strafbare feiten die de media-aandacht veroorzaakt, maar het mediacircus is er niet minder om.

Hoe is het om als officier van justitie zo’n mediagevoelige strafzaak te behandelen en de ogen van het publiek en de media in je rug te voelen bij elke beslissing die je neemt? Vereist dit een andere aanpak en beïnvloedt dat de processtrategie? En hoe ga je als leidinggevende bij de reclassering om met het feit dat via de media tot uitdrukking gebrachte protesten van het publiek ervoor zorgen dat een veroordeelde pedofiel nergens meer kan wonen?

Tijdens deze bijeenkomst zullen de officieren van justitie en de reclasseringsdirecteur, die beroepshalve bij de genoemde mediagevoelige zaken betrokken zijn geweest, hun ervaringen met ons delen. Ze geven inzicht in wat het voor een professional betekent om dit soort zaken te moeten behandelen en betrekken ons bij de vragen en dilemma’s waar ze in dit soort zaken beroepshalve mee te maken krijgen.

Deelname staat vrij voor een ieder die geïnteresseerd is in het strafrecht. Na het symposium zal de master open-dag van Erasmus School of Law plaatsvinden.