Migratie, diversiteit, stad; daar draait het om bij de 14e IMISCOE conferentie in Rotterdam

Migratie, diversiteit, stad; daar draait het om bij de 14e

In het dagelijks leven is in veel steden migratie en diversiteit zichtbaar en voelbaar. Dit levert kansen op maar geeft ook hoofdbrekers. Ruim 600 Europese wetenschappers buigen zich vanaf 28 juni drie dagen lang over migratie en diversiteitvraagstukken tijdens de 14e IMISCOE conferentie op de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Migratie en diversiteit leveren kansen op maar geven ook spanningen in de samenleving, tussen burgers maar ook bij de overheid. Ruim 6oo Europese wetenschappers van verschillende wetenschappelijke disciplines buigen zich drie dagen lang over vragen die gaan over integratie, participatie, emancipatie, sociale cohesie, internationale relaties en hoe je als overheid, maar ook als burger hiermee om kan gaan. Bekende internationale wetenschappers zoals migratiedeskundige Steven Vertovec en stadsocioloog Saskia Sassen geven tijdens de conferentie een lezing. Ook onder meer de burgemeester Ahmed Aboutaleb zal een bijdrage leveren.

Migratie en diversiteit zijn belangrijke onderwerpen voor de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als universiteit gevestigd in de zeer diverse, internationale stad Rotterdam met de meest diverse studentenpopulatie, zijn dit onderwerpen die de universiteit direct raken. Het daagt onderzoekers uit fundamenteel onderzoek te koppelen aan innovatieve benaderingen in een stedelijke omgeving. Dit komt onder andere tot uiting in het Erasmus Initiative Vital Cities, Vital Citizens onderzoeksprogramma, en het nieuwe Erasmus Migration and Diversity Insitute (EMDI).

Over IMISCOE
IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe) is Europa’s grootste academische onderzoeksnetwerk op het terrein van migratie, integratie en diversiteit.

Het netwerk vervult al sinds 2004 een kernrol in de ontwikkeling van migratieonderzoek in Europa, onder meer via een eigen publicatiereeks en een journal (Comparative Migration Studies), diverse conferenties, onderzoeksfondsen voor innovatieve projecten en trainingsprogramma’s voor promovendi. In toenemende mate richt IMISCOE zich ook op kennisvalorisatie (richting Europese instellingen maar ook richting steden en landen) en op coordinatie van grootschalige onderzoeksprojecten zoals in het kader van Horizon 2020. 

Het IMISCOE-netwerk bestaat momenteel uit 39 onderzoeksinstellingen uit bijna alle Europese landen. Het secretariaat van het IMISCOE netwerk is sinds 2014 verbonden aan het Departement Bestuurskunde-Sociologie van de EUR, mede dankzij ondersteuning vanuit de gemeente Rotterdam. De dagelijkse leiding ligt in handen van dr. Peter Scholten en prof.dr. Maurice Crul. Recentelijk is besloten deze coördinatie termijn tot 2022 te verlengen.  

> Voor meer informatie zie het IMISCOE-programma

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties FSW, 010 408 2135 | 06 83676038 | kooistra@fsw.eur.nl