‘Miljoenennota 2016: Een gemiste kans’

Miljoenennota 2016: Een gemiste kans’

Piketty heeft met zijn ideeën over vermogensbelasting ook het debat in Nederland aangewakkerd. De regering heeft besloten om in 2016 de vermogensbelasting in box 3 progressief te maken en het fictieve rendement elk jaar bij te stellen. Bas Jacobs, hoogleraar openbare financiën en economisch beleid aan Erasmus School of Economics, geeft zijn mening over het nieuwe stelsel en hoe deze verbeterd zou kunnen worden in Economisch Statistische Berichten, nummer 4718 d.d. 24 september 2015.

Jacobs betoogt namelijk dat inkomen uit vermogen zou moeten worden belast, zowel om doelmatigheidsredenen als om rechtvaardigheidsredenen. Belastingen op kapitaalinkomen zijn doelmatig om de verstoringen van de heffing op arbeidsinkomen te verminderen, constructiewerk met bv’s te voorkomen en overwinsten te belasten. Daarnaast zou kapitaalinkomen moeten worden belast om de herverdelingsdoelstellingen van de overheid tegen de laagste economische kosten vorm te geven. ‘Waarom zou de overheid innovaties steunen die niet bijdragen aan de oplossing van de maatschappelijke problemen waar de overheid mee worstelt?’ Vraagt Jacobs zich af.

Meer informatie

Zie hieronder voor het volledige artikel zoals verschenen in Economisch Statistische Berichten, nr. 4718, d.d. 24 september 2015.