Mr. dr. drs. Jeroen Temperman in de media over uitspraak HvJ

In de media wordt vandaag de nodige aandacht besteed aan enkele uitspraken van universitair hoofddocent mr. dr. drs. Jeroen Temperman (sectie Internationaal en Europese Unierecht). Temperman gereageerde op het opmerkelijke vonnis van het Europees Hof van Justitie omtrent het dragen van hoofddoekjes op de werkvloer.

Het Hof oordeelde gisteren dat bedrijven hun personeel morgen verbieden om een hoofddoekje of andere religieuze symbolen tijdens het werk te dragen. Met de uitspraak komt een einde aan enkele slepende rechtszaken. Twee moslima's hadden hun respectievelijke werkgevers jaren geleden aangeklaagd omdat ze op het werk geen hoofddoekje mochten dragen. Het Hof oordeelde echter dat dit legitiem is als werkgevers jegens klanten neutraliteit willen uitstralen, 'met name wanneer daarbij alleen de werknemers worden betrokken die in contact treden met de klanten.'  Zolang een werkgever in het bedrijfsreglement vastlegt dat het zichtbaar dragen van 'enig politiek, filosofisch of religieus teken' op de werkvloer niet wordt toegestaan, is er geen sprake van directe discriminatie.

Verstrekkend
In een reactie op het vonnis spreekt mr. dr. drs. Jeroen Temperman van een ‘verstrekkend arrest’. In een interview met de Volkskrant noemt hij het opmerkelijk dat het Hof het neutraliteitsideaal van de staat toepast op bedrijven - niet alleen een scheiding van kerk en staat, maar ook van kerk en bedrijf. 'Dat de staat een neutraal en seculier imago nastreeft voor publieke functies zoals rechters valt te rechtvaardigen. Maar dat het Hof dit neutraliteitsideaal oprekt naar de private sector lijkt me onwenselijk.’

Temperman’s woorden vinden vandaag hun weg naar meerdere media. Naast het voornoemde interview besteden namelijk ook het NCR Handelsblad, Reformatorisch Dagblad, de Belgische krant De Morgen en de nieuwssite tpo.nl aandacht aan zijn reactie op de uitspraak van het Hof.

Meer informatie

Bron: Volkskrant