The next economy: evolutie, geen revolutie...

Bijdrage Frank van Oort en Jeroen van Haaren aan Economische Verkenningen Rotterdam

Gebiedsgericht innovatiebeleid staat de laatste tijd behoorlijk in de belangstelling. Wat opvalt is dat veel input in het debat over dit beleid rijk is aan wens en visie (en soms zelfs promotie), maar er maar zeer beperkt wordt gemeten en gemonitord. Wat levert gebiedsgericht investeren nu daadwerkelijk op? Een argument wat vaak wordt aangevoerd om niet te meten, is dat ontwikkelingen te snel gaan waardoor bewijsvoering te laat komt om beleid effectief te informeren. Dat mag wellicht zo zijn, maar het is ook wel wat gemakkelijk. Veel beschikbare informatie uit het verleden en heden kan worden benut bij het komen tot een agenda voor de toekomst. Waar liggen in de stad de beste fundamenten voor ontwikkeling? Daarnaast zou het aangevoerde argument juist moeten leiden tot een nul-meting en monitoring, immers: als we vooraf het beleid niet kunnen informeren, dan willen we toch minimaal achteraf weten of het beleid effect sorteert.

Op 15 maart 2017 presenteerden Frank van Oort en Jeroen van Haaren het essay Next Economy, Next City? onderdeel van de Economische Verkenningen Rotterdam. Het volledige magazine kunt u hier downloaden. In dit essay brengen zij de bestaande fundamenten voor de nieuwe economie in kaart en schetsen zij de uitgangspunten voor een Next City. Zij stellen dat innovatieve gebieden niet in isolatie kunnen worden ontwikkeld, maar dat deze ontwikkeling voort bouwt op reeds aanwezige bedrijvigheid, grote concentraties hoogwaardige consumptieve en productieve voorzieningen en een aantrekkelijke woningmarkt. Rotterdam heeft een goed uitgangspunt voor het aansluiten bij de nieuwe economie. Wel bevinden de ingrediënten voor deze nieuwe economie zich veel in de bestaande stad en nabij bestaande economische activiteit. Rotterdam kent een sterke economie aan de noordkant in de driehoek Rotterdam Central District, Rotterdam Maritime District en het Erasmus MC. Daar is niet alleen de meeste kennisintensieve zakelijke dienstverlening te vinden, maar ook het zwaartepunt van productievoorzieningen en consumptievoorzieningen. Rotterdam verkleurt de laatste jaren van een productiestad naar een consumptiestad, dat is een positieve ontwikkeling, maar niet alle gebieden profiteren daar in gelijke mate van.  Rotterdam is groot geworden met productie- en distributieactiviteiten, verbonden aan de Rotterdamse haven, maar kent ook een stevige basis in agrofood, verzekerings- en hoofdkantoren en groot- en detailhandel. Structuurverandering en diversificatie van de regionale economie is van belang om Rotterdam concurrerend te houden. Om dit mogelijk te maken kan beter worden aangesloten bij bestaande sterkten, dan veel middelen te steken in het opnieuw uitvinden van de Rotterdamse economie. Met andere woorden: evolutie in plaats van revolutie.

Lees meer

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen