Nieuw boek van Antoon van den Braembussche

Nieuw boek van Antoon van den Braembussche

Onlangs verscheen een nieuw boek van Antoon van den Braembussche: De stilte en het ontuitsprekelijke - over beeldcultuur, kunst en mystiek. In dit boek onderzoekt de kunst- en cultuurfilosoof de vervagende grenzen tussen kunst en mystiek, religie en atheïsme en westerse en oosterse filosofie. 

In deze hectische tijden is het verlangen naar stilte meer dan ooit aanwezig. Dit impliceert vrijwel altijd ook een zoektocht naar een diepere, existentiële en spirituele dimensie, een ervaring van het onuitsprekelijke die meer dan ooit de geijkte grenzen tussen kunst en mystiek, religie en atheïsme, tussen westerse en oosterse filosofie doorbreekt.

Westerse mystiek en zen

Het nieuwste boek van Van den Braembussche is gewijd aan een nadere reflectie van deze actuele kruisbestuivingen. Naast het sublieme en het sacrale in het beeld en de architectuur, het belang van de stilte in de muziek, wordt de mystieke ervaring onder meer bij Meister Eckhart en de Japanse zenmeester Dogen geëxploreerd. De auteur bekijkt ook waar de westerse mystiek en zen elkaar raken.

Over Anton van den Braembussche

Anton van den Braembussche is kunst- en cultuurfilosoof. Hij doceerde onder andere aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en aan de Vrije Universiteit te Brussel. Van zijn standaardwerk Denken over kunst. Een inleiding in de kunstfilosofie zijn meer dan 20.000 exemplaren verkocht.