Nieuwe database: SAGE Research Methods Cases

e-book

Na positieve reacties op de trial heeft de Universiteitsbibliotheek haar licentie op Sage Research Methods Online (SRMO) uitgebreid met de Cases module. In de database vind je honderden voorbeelden van wetenschappelijk onderzoek en hoe deze zijn uitgevoerd.

In deze module leggen onderzoekers aan de hand van hun eigen onderzoeksprojecten uit hoe ze hun onderzoek hebben uitgevoerd, welke successen behaald zijn en welke uitdagingen zij tegenkwamen. Ook komt het waarom van de gebruikte methoden aan de orde: de realiteit van onderzoek die je niet uit tijdschriftartikelen en studieboeken kunt halen.

Bij de cases worden handige leermethoden waaronder leerdoelen en discussievragen geleverd. Ze kunnen in het onderwijs gebruikt worden om de werking van ​​bepaalde methode te demonstreren of als inspiratie voor studenten die zich voorbereiden op hun eigen onderzoeksproject.

Er kan in de cases gezocht worden op o.a.:

•             methode (zoals case studies, etnografie, focus groups, veldwerk, grounded theory, narratives, systematic review);
•             discipline (van antropologie en business & management tot sociologie en technologie);
•             academisch niveau (van bachelor tot PhD).

Toegang
Via de Databanken A-Z lijst of ga direct naar SMRO Cases.

Meer informatie

Vragen? Neem contact met Gusta Drenthe (Faculty Liaison Sociale Wetenschappen, Beleid en Management Gezondheidszorg).