Nieuwe masteropleiding: Technical Medicine

Medische technologie is niet meer weg te denken uit de zorg. Dat vraagt om professionals met medische én technische kennis die de brug slaan tussen patiënt en techniek. Vanaf september van dit jaar kunnen studenten daarom starten met de nieuwe masteropleiding Technical Medicine, een samenwerking van de TU Delft en de universitair medische centra van Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden.

Binnen de gezondheidszorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van technologie - voor patiënt-specifieke gezondheidszorg en om excellente zorg te kunnen blijven bieden in een vergrijzende samenleving. Hiervoor is naast medische kennis ook kennis over technische principes nodig. Deze technische kennis is ook van belang bij het introduceren van nieuwe technologie vanuit de industriële of academische omgeving in de klinische praktijk. Innovatieve diagnostiek- en behandelmethoden vragen om een nieuw soort medisch professional; iemand met medische én technische kennis die de brug slaat tussen patiënt en techniek.

Vanuit dit oogpunt zijn de TU Delft (penvoerder), de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden (LDE) in 2014 gestart met de bacheloropleiding Klinische Technologie. Als logisch vervolg op deze bacheloropleiding hebben deze universiteiten nu een aansluitende masteropleiding opgezet: Technical Medicine. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft nu het groene licht voor deze nieuwe opleiding gegeven. 

Vaardigheden
De klinisch technologen van de toekomst worden in de masteropleiding Technical Medicine zo opgeleid dat zij kennis hebben van zowel het menselijk lichaam, het gezonde functioneren en afwijkingen daarin als van (complexe) medische technologie met zijn mogelijkheden en beperkingen. Essentieel is dat deze klinisch technologen niet alleen theoretisch zijn onderlegd, maar ook over een de nodige vaardigheden voor de latere beroepspraktijk beschikken.

De driejarige masteropleiding is naast een wetenschappelijke opleiding dan ook een beroepsopleiding en in die zin vergelijkbaar met de masteropleiding geneeskunde. De afgestudeerde klinisch technoloog kan zich onderscheiden door zijn specifieke deskundigheid als technisch-medisch deskundige en door het kunnen toepassen van complexe medische technologie.

Specialisaties
De opleiding kent twee specialisaties: Imaging & Intervention en Sensing & Stimulation. De specialisatie Imaging & Intervention richt zich op beeldvorming van de patiënt en hoe deze beelden te gebruiken zijn bij interventies bij een patiënt. Het bestrijkt het gebied van diagnostiek, het monitoren van behandelingen, het gebruik van beelden bij interventies en het voorspellen van het beloop van een ziekteproces. Het domein strekt zich uit van moleculaire imaging-technieken tot het printen van weefsels, en van geavanceerde preoperatieve planningstechnieken en image guided interventies tot big data analyse voor betere predictiemodellen.

De specialisatie Sensing & Stimulation richt zich op het nauwkeurig volgen van de status van de patiënt en het tijdig bijsturen wanneer nodig. Sensing speelt een belangrijke rol bij de diagnostiek, het nemen van behandelingsbeslissingen, het monitoren van de behandelingseffecten en het opstellen van de prognose voor de individuele patiënt. Stimulation is de verzamelnaam voor alle apparaten, stoffen, en stimuli die aangewend worden bij de behandeling van de patiënt om het lichaam een stimulus te geven in de richting van genezing of actief te ondersteunen om een verstoord biologisch regelsysteem te stabiliseren.

Opleidingseisen en doorstroom
De opleiding is geschikt voor studenten met een afgeronde bacheloropleiding Klinische Technologie (LDE) of Technische Geneeskunde (TU Twente). Studenten met een afgeronde bacheloropleiding Geneeskunde kunnen per 2017-2018 met een op maat gemaakt schakelprogramma doorstromen naar de master Technical Medicine.

Meer informatie over de bacheloropleiding Klinische Technologie en  masteropleiding Technical Medicine vind je hier.

Meer informatie

Claire Hallewas, persvoorlichter TU Delft, E c.r.hallewas@tudelft.nl of T 06 40953085

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen