Nieuwe naam voor iBMG: Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Nieuwe naam voor iBMG: Erasmus School of Health Policy &

Erasmus School of Health Policy & Management
Per 1 september 2017 heeft iBMG (instituut Beleid & Management Gezondheidszorg) een nieuwe naam: Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM).
ESHPM heeft zich in de afgelopen 35 jaar ontwikkeld van een studieprogramma tot een relevant en impactvol onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam in onderwijs, onderzoek en valorisatie op het gebied van beleid & management in de gezondheidszorg. In Nederland en ver daarbuiten, en met een unieke multidisciplinaire benadering.

What’s in a name?
Met de naam Erasmus School of Health Policy & Management willen wij onze sterke verbondenheid benadrukken met de Erasmus Universiteit Rotterdam als geheel, en met het Erasmus MC in het bijzonder. Ook maakt het duidelijk dat naast onderzoek en valorisatie, onderwijs een belangrijke plaats inneemt in onze organisatie. Dat onze naam nu uitsluitend Engelstalig is doet recht aan het steeds sterker wordende internationale karakter van ESHPM. Er zijn wereldwijd immers grote uitdagingen op het gebied van de gezondheidszorg die vragen om adequate oplossingen. Erasmus School of Health Policy & Management zet zich in om door middel van uitstekend onderwijs, wetenschappelijke excellentie en praktische relevantie daar een positieve bijdrage aan te leveren.

 

 

Meer informatie

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hester Oosterhof of Wouter Kleijheeg, telefoon 010 – 4088878, email: communicatie@eshpm.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen