Nieuwe naam voor Sociale Wetenschappen en iBMG

Nieuwe naam voor Sociale Wetenschappen en iBMG

De Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) en het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) krijgen per 1 september een nieuwe naam. FSW wordt Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) en iBMG gaat verder als Erasmus School of Health Policy & Management.

De Faculteit der Sociale Wetenschappen wordt na bijna 55 jaar Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). De naam geeft uitdrukking aan het multidisciplinaire en internationale karakter van de faculteit.

Naast sociologie en bestuurskunde is de faculteit de afgelopen jaren uitgebreid met de wetenschapsgebieden psychologie en pedagogische wetenschappen. Ook is de FSW de afgelopen jaren het pad van internationalisering opgegaan. Zo zijn er Engelstalige masters en bacheloropleidingen gestart, wordt er steeds meer internationaal gefinancierd onderzoek binnengehaald en uitgevoerd en wordt er veel internationaal samengewerkt en gepubliceerd.

Erasmus School of Health Policy & Management

Het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg gaat verder als Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). ESHPM heeft zich de afgelopen 35 jaar ontwikkeld van een studieprogramma tot een relevant en impactvol onderdeel van de EUR met een unieke multidisciplinaire benadering. Dat geldt voor onderwijs, onderzoek en valorisatie op het gebied van beleid & management in de gezondheidszorg in Nederland en ver daarbuiten.

Dat de naam nu uitsluitend Engelstalig is doet recht aan het steeds sterker wordende internationale karakter van ESHPM. De School richt zich wereldwijd op grote uitdagingen op het gebied van de gezondheidszorg die vragen om adequate oplossingen, bijv. Global Health.

Meer informatie

ESSB: Marjolein Kooistra, T (0100 408 2135, E marjolein.kooistra@eur.nl

ESHPM: Communicatie, T (010) 408 8858, E communicatie@eshpm.eur.nl