Nieuwe opleidingen bij Erasmus Academie

2016: een nieuw jaar om middels een cursus of opleiding bij te blijven binnen uw vakgebied. Ook dit jaar biedt Erasmus Academie verscheidene kennisintensieve opleidingen binnen verschillende thema's. Opleidingen waar de combinatie van wetenschappelijke kennis en praktische toepassingen centraal staat. Naast de reeds bestaande opleidingen, bieden wij dit jaar ook meerdere nieuwe opleidingen aan.  

Media en Cultuur

Masterclass Datajournalistiek - 7 & 8 maart 2016: Deze praktische masterclass houdt u overeind in een zee aan informatie. U leert de beste trucs om zelf gegevens te vinden, ze te verwerken en ze aan te passen aan uw publicatie.

Masterclass Onderzoeksjournalistiek - 13 & 20 april 2016: Onderzoeksjournalistiek hoeft niet ingewikkeld en tijdrovend te zijn, als je methodisch te werk gaat. Na deze masterclass heeft u een uitgewerkt plan voor uw eigen onderzoek, inclusief de belangrijkste vragen en bronnen. Dit plan vormt tevens het begin van een effectieve database waarin u later de resultaten van uw onderzoek kunt bewaren, analyseren en delen.

Masterclass Freelancen & Journalistiek Ondernemerschap - 29 maart & 4 april 2016: Deze masterclass leert u de grondbeginselen van een succesvolle freelancepraktijk. Hoe je een gedegen netwerk en klantenkring opbouwt, hoe je ideeën pitcht bij redacties, en welke mogelijkheden er verder allemaal voor je openstaan om als freelancer een regulier inkomen en prestige te verwerven.

Water & Innovatie

Sturen van Innovatie in het Waterdomein - start 2 juni 2016: Wanneer u zich bezighoudt met vernieuwingen in het waterdomein en de deltatechnologie dan heeft u steeds vaker te maken met publieke belangenafweging: meerdere stakeholders met uiteenlopende belangen. Om effectief te kunnen handelen in dat krachtenveld moet u als innovatieprofessional over procesmatige en politiek-bestuurlijke capaciteiten beschikken. In deze masterclass versterkt u de competenties die u daarvoor nodig heeft. U leert innovatieprojecten en de bijbehorende processen beter te sturen en daarmee de kans op succes te vergroten.

Big Data

Data Science & Machine Learning - start 7 juni 2016: Data Science kent twee soorten technieken: met de ene voorspelt men zo goed mogelijk, met de andere ontdekt men nog onbekende verbanden. De meeste aandacht gaat in deze opleiding uit naar predictieve methoden voor het voorspellen van numerieke en categorische variabelen. U leert onder andere over regressie, penalty-methoden en Support Vector Machine. Aan het eind van de masterclass weet u hoe u enkele essentiële voorspelmethoden uit de Data Science en Machine Learning in de praktijk in R toepast en maakt u op die manier waardevolle data-analyses. 

Basiscursus programmeren in R - start 6 september 2016: Deze masterclass is een eerste inleiding in het statistische software pakket R. U leert gegevens inlezen, bewerkingen uitvoeren en eenvoudige statistische vragen te beantwoorden. Eveneens kunt u na afloop kruistabellen maken en onafhankelijkheidstoetsen uitvoeren evenals eenvoudige R functies programmeren en deze toepassen. 

Gezonde Zorg

Vanaf november 2016 willen wij eveneens een nieuwe Leergang Ketenregie in de Zorg aanbieden. Als ketenregisseur in de zorg verbindt u partijen “over lijnen en domeinen” om cliënten integrale zorg te kunnen bieden. Zonder hiërarchische macht, maar met gezag en slimme interventies stuurt u op maatschappelijk resultaat. De Leergang Ketenregie in de Zorg koppelt kennis en vaardigheden van de regisseur aan uw praktijk en leert u ketenzorg effectiever te realiseren. U leert zorgnetwerken en -ketens organiseren in de maatschappelijke, financiële en culturele context van de zorg en u breidt uw persoonlijke interventierepertoire als regisseur uit. Verdere informatie over deze leergang volgt zo snel mogelijk. U kunt uw interesse al kenbaar maken via een e-mail aan geerlings@erasmusacademie.nl. Wij houden u dan op de hoogte. 

Meer informatie

Voor ons volledige aanbod verwijzen wij u graag naar:www.erasmusacademie.nl
Wij hopen u ook in 2016 bij één van onze opleidingen te mogen begroeten.