Nieuwe publicatie Han Leune: Fort Henricus te Steenbergen

Nieuwe publicatie Han Leune: Fort Henricus te Steenbergen

Aan zijn reeks over forten in Zeeland en Noord-Brabant heeft em.prof.dr. Han Leune een nieuw boek toegevoegd. Dit maal over Fort Henricus te Steenbergen. Het boek bevat veel zeldzaam beeldmateriaal over het fort. Er wordt ook stilgestaan bij vestingbouwkundige ontwikkelingen in Steenbergen die in tot dusver verschenen studies over de stad onderbelicht zijn gebleven. Het boek bevat een uitgebreid overzicht van de militaire compagnieën die in de genoemde eeuwen in de stad verbleven. Ook worden nog niet eerder gepubliceerde gegevens gepresenteerd over het functioneren van de West Brabantse Waterlinie. Zo wordt niet alleen de historie van het fort belicht maar wordt ook ruim aandacht besteed aan het geen zich in de omgeving daarvan heeft afgespeeld.

Over Han Leune

Han Leune is  emeritus hoogleraar Sociologie  van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na zijn emeritaat heeft hij vele publicaties op zijn naam staan over de militaire geschiedenis en over Staatse forten in Zud-West Nederland en in Belgie. Han Leune is geboren in Steenbergen.

Het boek verschijnt in maart 2017 bij de uitgeverij GigaBoek te Broek op Langedijk (www.gigaboek.nl) in een hardcover-editie (ISBN 978 90 8548 2376) en een paperbackuitvoering (ISBN978 90 8548 2116).

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties Faculteit der Sociale Wetenschappen EUR, 010 408 2135, kooista@fsw.eur.nl.