Nieuwe publiekssite presenteert onderzoek van jonge filosofen

Nieuwe publiekssite presenteert onderzoek van jonge

Jaarlijks promoveren tientallen filosofen aan de Nederlandse universiteiten. Om meer bekendheid te geven aan hun werk, lanceerde de Nederlandse Onderzoeksschool Wijsbegeerte (OZSW) op 16 september de website http://www.theyoungphilosophers.org/. Op de website presenteren jonge filosofen de belangrijkste resultaten van hun onderzoek. Ze promoveren op de meest uiteenlopende onderwerpen, variërend van de voorwaarden voor zelfkennis tot een pragmatische theorie over mensenrechten. EUR-promovendus Willem van der Deijl is een van de promovendi die zijn resultaten publiceert.

Website

Zaterdag 16 september werd de nieuwe website http://www.theyoungphilosophers.org/ gelanceerd tijdens de 37ste Vlaams-Nederlandse dag van de Filosofie. Met deze website wil de OZSW meer bekendheid geven aan het promotieonderzoek van de tientallen filosofen die jaarlijks aan de Nederlandse universiteiten promoveren. Op de website geven de (bijna) jonge doctors inzicht in de belangrijkste resultaten van hun onderzoek en vertellen ze over hun drijfveren en het (maatschappelijk) belang van hun werk. Hun dissertaties bestrijken alle deelgebieden van de wijsbegeerte: de geschiedenis van de filosofie, de theoretische en de praktische filosofie. Met de website wil de OZSW de inzichten van deze jonge denkers aan een breed publiek presenteren.

Op de website komen zes onderzoekers die dit jaar gepromoveerd zijn of dit binnenkort gaan doen. Ze vertellen over de volgende thema’s: Welzijn en economie, Nietzsche en de liefde voor het lot, biotechnologie en morele verantwoordelijkheid, zelfkennis versus wetenschap, kennis en toeval, en verwarring rondom mensenrechten. De website zal regelmatig met nieuwe promovendi worden aangevuld. Op die manier wordt de website een databank van jonge specialisten in de filosofie.

EUR-promovendus Willem van der Deijl

Willem van der Deijl, verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte en Erasmus School of Economics, is een van de promovendi die zijn onderzoek mag presenteren op het nieuwe online platform. Op 26 oktober 2017 zal hij promoveren met het proefschrift ‘Op zoek naar de welzijnsindex’.

Welzijn speelt een belangrijke rol in de economische wetenschap. Maar op de keper beschouwd valt het nauwelijks te meten. Aan elke meetmethode kleven filosofische bezwaren, zo ontdekte Van Der Deijl tijdens zijn promotieonderzoek. En achter iedere manier van meten schuilt weer een ander begrip van welzijn. Is welzijn hetzelfde als een subjectief gevoel van geluk? Of komt daar toch meer bij kijken? Lees het artikel over het onderzoek van Willem van Der Deijl op www.theyoungphilosophers.org.

Meer informatie

Voor meer informatie over de site en de jonge filosofen, neem contact op met Evaline Bender, bender@fwb.eur.nl, 010-4088980.