NWA Startimpuls big data-onderzoek voor jongerenbeleid

Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities gaat, onder leiding van socioloog prof.dr.Liesbet van Zoonen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, in het project ‘Big Data voor Jongerenbeleid’, onderzoeken of diverse big data-technieken zogenoemde ’spookjongeren’ beter in beeld kunnen brengen. Dit zijn jongeren die geen baan of uitkering hebben, niet meer naar school gaan en niet in officiële registraties staan.

Het project wordt gefinancierd uit de Startimpuls van de Nationale Wetenschapsagenda, in het themaprogramma ‘JOIN – Jongeren in een veerkrachtige samenleving’.

‘Spookjongeren’ 
Nederland telt naar schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek ongeveer 66.000 ‘spookjongeren’. Zij vormen een potentieel risico voor henzelf vanwege het op een stapeling van sociale achterstand en soms mentale problematiek. Daarnaast is er de angst dat deze groep afglijdt in criminaliteit of radicalisering. Omdat deze jongeren bijna nergens officieel geregistreerd zijn, kunnen gemeenten hen niet goed begeleiden naar zinvolle vormen van sociale, economische en culturele participatie.

Urban social data platform 
Centraal in het project staat de ontwikkeling van een urban social data platform Social Glass. Hierop kunnen gestructureerde stedelijke data gecombineerd worden met ongestructureerde, dynamische data afkomstig uit sociale media of allerhande sensoren. Het Centre for BOLD Cities gaat met behulp van dit platform onderzoeken of het mogelijk is deze jongeren weer op de radar te krijgen. Het onderzoeksteam vindt het belangrijk dat het project recht doet aan en rekening houdt met de belevingswereld van deze 'onzichtbare jongeren'.

Samenwerking wetenschap en gemeente  
Het Centre for BOLD Cities werkt in dit project samen met de Kenniswerkplaatsen Urban Big Data en Stedelijke Arbeidsmarkt van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Gemeente Rotterdam. Daarnaast worden de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) betrokken in het project.

Vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn verder betrokken prof.dr. Menno Fenger (FSW), dr. Jason Pridmore (EHCC), en dr. Jay Lee (ESHCC). Daarnaast wetenschappers van TU Delft en Universiteit Leiden.  

Themaprogramma JOIN - jongeren in veerkrachtige samenlevingen 
NWO heeft financiering toegekend aan de aanvragen voor acht routes van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) van maximaal € 2,5 miljoen ieder.
De Route ‘Op weg naar veerkrachtige samenlevingen’ ontving financiering voor het
themaprogramma JOIN – jongeren in een veerkrachtige samenleving, onder leiding van dr. Bas van Bavel van de Universiteit Utrecht. Dit themaprogramma wordt uitgewerkt door een groot aantal consortia. Het deelproject ‘Big Data voor Jongerenbeleid’  wordt binnen dit themaprogramma uitgewerkt. 

Over LDE Centre for BOLD Cities 
Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities zet data-onderzoek in om bij te dragen aan oplossingen voor stedelijke vraagstukken. Het perspectief van de stadsbewoner staat hierbij centraal. 'BOLD' staat voor 'Big, Open and Linked Data.'

 

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties FSW, 010 408 2135 | 06 83676038 | kooistra@fsw.eur.nl 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen