NWA Startimpuls voor dataonderzoek ‘spookjongeren’

NWA Startimpuls voor dataonderzoek ‘spookjongeren’

Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities heeft voor het project ‘Big Data voor Jongerenbeleid’ financiering gekregen uit de Startimpuls van de Nationale Wetenschapsagenda, in het themaprogramma ‘JOIN – Jongeren in een veerkrachtige samenleving’. Het project staat onder leiding van EUR-hoogleraar Liesbet van Zoonen. Daarnaast doen EUR-wetenschappers mee in vier andere themaprogramma's.

In het project wordt onderzocht of 'Big, Open and Linked Data’-technieken zogenoemde ’spookjongeren’ beter in beeld kunnen brengen. Nederland telt naar schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek ongeveer 66.000 ‘spookjongeren’. Ze hebben geen baan of uitkering en gaan niet naar school. Omdat deze jongeren bijna nergens officieel geregistreerd zijn, kunnen gemeenten hen niet goed begeleiden naar zinvolle vormen van sociale, economische en culturele participatie.

Urban social data platform
Centraal in het project van Centre for BOLD Cities staat het urban social data platform Social Glass, dat ontwikkeld is door de Delftse datawetenschappers in het onderzoeksteam. Hierop kunnen gestructureerde stedelijke data gecombineerd worden met ongestructureerde, dynamische data afkomstig uit sensoren of sociale media. 

Het Centre for BOLD Cities gaat met behulp van dit platform onderzoeken of het mogelijk is deze jongeren weer op de radar te krijgen. Het onderzoeksteam acht het daarbij van belang dat het project recht doet aan en rekening houdt met de belevingswereld van deze 'onzichtbare jongeren'.

Onderzoeksteam
Het onderzoeksteam bestaat uit datawetenschappers, sociale wetenschappers en cultuurwetenschappers. Het Centre for BOLD Cities werkt in dit project samen met de Kenniswerkplaatsen Urban Big Data en Stedelijke Arbeidsmarkt van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de gemeente Rotterdam. Daarnaast worden de vier grote gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) betrokken in het project.

Over NWA-Route Veerkrachtige Samenlevingen
NWO heeft financiering toegekend aan de aanvragen voor acht routes van de Nationale Wetenschapsagenda van maximaal € 2,5 miljoen ieder. De Route ‘Op weg naar veerkrachtige samenlevingen’ ontving financiering voor het themaprogramma JOIN – jongeren in een veerkrachtige samenleving, onder leiding van dr. Bas van Bavel van de Universiteit Utrecht. De EUR participeert verder in consortia van de themaprogramma's Origins Center, Speerpunten van de Quantum/nanorevolutie, Verantwoorde waardecreatie met Big Data en  NeuroLabNL.
 

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 408 1216 of E press@eur.nl