Omgaan met Big Data: nieuwe masterspecialisatie Data Science & Marketing Analytics

Omgaan met Big Data: nieuwe masterspecialisatie Data Science

Big Data wordt steeds belangrijker voor bedrijven. Met ingang van het academisch jaar 2018-2019 biedt Erasmus School of Economics daarom de masterspecialisatie Data Science & Marketing Analytics aan.

Bedrijven verzamelen steeds meer informatie. De ‘Big Data’ die daaruit voort vloeit is voor hen een bron van kennis. Het wordt steeds beter mogelijk om uit allerhande data inzichten te destilleren die interessant zijn voor het bedrijfsleven.

De nieuwe masterspecialisatie Data Science & Marketing Analytics van Erasmus School of Economics (binnen het masterprogramma Economics and Business) biedt studenten de kans om vaardigheden, technieken en inzichten te verkrijgen die nodig zijn voor een kwantitatieve carrière. Ze leren hoe ze cijfermatige inzichten kunnen vertalen naar andere onderdelen van het bedrijf om zo toegevoegde waarde te creëren.

De nieuwe masterspecialisatie combineert theorie met praktijk uit informatica, marketing, economie en statistiek, zodat de studenten het volledige potentieel van grote datastromen benutten.

Volgens Trevor Hastie, hoogleraar statistiek & biomedische data aan Stanford University en op dit moment op bezoek bij de Erasmus School of Economics, is de nieuwe masterspecialisatie erg vanzelfsprekend: “Data-gedreven technieken zijn overal – zoekmachines, adverteerders en de bankensector om maar een paar sectoren te noemen. Datawetenschap zal een steeds meer fundamentele rol gaan spelen. Met een sterke traditie in modelleren en statistiek heeft Erasmus School of Economics de juiste achtergrond om een nieuwe generatie academici op te leiden.”

Carrière vooruitzichten
Afgestudeerden in de masterspecialisatie Data Science & Marketing Analytics hebben naar verwachting veel baanmogelijkheden in verschillende sectoren zoals (online-)retail, financiële dienstverlening, consultancy en de gezondheidszorg. Veel bedrijven en organisaties zijn op dit moment bezig met het opzetten of uitbreiden van de afdelingen business analytics/customer analytics/marketing analytics. Aan Erasmus School of Economics verkrijgen studenten statistische vaardigheden en bedrijfskundig inzicht waarmee ze van grote waarde zullen zijn voor het bedrijfsleven.

Meer informatie

Meer informatie over de masterspecialisatie Data Science & Marketing Analytics en het curriculum volgt binnenkort. Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Communications Officer aan Erasmus School of Economics, via email: rdegroot@ese.eur.nl of mobiel: +31 653 64 18 46