Onderhandelaarsakkoord CAO Nederlandse Universiteiten

Op 28 maart jl. hebben de VSNU en de vier werknemersorganisaties een onderhandelaarsakkoord bereikt over de nieuwe CAO Nederlandse Universiteiten 2016-2017. Na een langdurig onderhandelproces ligt er een onderhandelaarsakkoord waar zowel universiteiten als werknemersorganisaties tevreden mee zijn. VSNU-voorzitter Karl Dittrich: “Hiermee wordt over de gehele breedte een kwalitatieve investering gedaan in medewerkers van de universiteiten.”

De CAO heeft een looptijd tot 1 juli 2017. CAO-partijen gaan binnenkort weer om tafel voor vervolgafspraken. De belangrijkste afspraken uit het onderhandelaarsakkoord zijn:

  • De lonen worden per 1 januari 2017 structureel verhoogd met 1,4%. Daarnaast wordt de reeds in 2016 uitbetaalde salarisverhoging van 0,8% omgezet in een structurele loonsverhoging.

  • De jeugdschalen worden per 1 januari 2017 structureel verhoogd met 5,0%. Ook wordt per 1 juli 2017 de jeugdsalarisschaal voor 21-jarigen afgeschaft, waardoor voor hen de normale salarisschalen gaan gelden.

  • Universiteiten en werknemersorganisaties vinden het belangrijk om de werkdruk van medewerkers terug te dringen. In dit onderhandelaarsakkoord is afgesproken dat elke universiteit voor het einde van dit jaar hiervoor een plan van aanpak opstelt.

  • Per 1 januari 2018 betalen openbare universiteiten de transitievergoeding bij het einde van een dienstverband, zoals de bijzondere universiteiten nu al doen. Hierbij is de cumulatie van transitievergoeding en de aansluitende BWNU-uitkering bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen uitgesloten.

  • In dit akkoord is ook de afspraak gemaakt dat de duur en opbouw van het 3e WW-jaar worden gerepareerd, waarbij de kosten voor rekening van de werkgever komen.

  • Tevens is een sectorale regeling nevenwerkzaamheden vastgesteld met als doel de transparantie hierover te optimaliseren.

Het onderhandelaarsakkoord wordt voorgelegd aan de achterban van zowel de VSNU als van de werknemersorganisaties. Uiterlijk op 15 mei a.s. stellen de partijen vast of dit onderhandelaarsakkoord kan worden omgezet in een definitief CAO-akkoord.

Meer informatie

 Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl

 

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen