Onderzoek banden met bedrijfsleven

Prof.dr.em. Gerard Mols
Prof.dr.em. Gerard Mols

Het College van Bestuur heeft een onafhankelijke onderzoekscommissie ingesteld die feitenonderzoek gaat doen naar de overeenkomsten tussen Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) en het bedrijfsleven.

Aanleiding is het rapport van Changerism: ‘A Pipeline of Ideas’ en de opmerkingen daarin over de invloed van het bedrijfsleven op het curriculum van RSM en de academische integriteit (reactie op rapport hier). 

Het onderzoek van deze onafhankelijke commissie moet helderheid verschaffen in deze kwestie. De Erasmus Universiteit staat voor onafhankelijk onderzoek en onderwijs en houdt zich aan de Gedragscode Wetenschapsbeoefening van de VSNU. Die moet te allen tijde gewaarborgd zijn.

Onderzoeksopdracht
De onderzoekscommissie onderzoekt of er door RSM mogelijk overeenkomsten met bedrijven zijn aangegaan die hebben kunnen leiden tot invloed op het curriculum. Daarnaast wordt gekeken of er binnen RSM in afdoende mate is voorzien in de naleving van voorschriften en procedures van de Erasmus Universiteit aangaande het waarborgen van de onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek. 

Daarbij wordt onderzocht of - en zo ja in welke mate - de samenwerking met het bedrijfsleven een risico vormt voor de integriteit van de wetenschapsbeoefening. 

Samenstelling commissie
De onafhankelijke onderzoekscommissie bestaat uit prof.dr.em G.P.M.F. Mols (voorzitter, emeritus hoogleraar straf en strafprocesrecht aan de Universiteit Maastricht en oud-rector magnificus van diezelfde universiteit), prof.dr.em H. Verbruggen (emeritus hoogleraar International Environmental Economics voormalig decaan van de Faculty of Economics and Business Administration, Vrije Universiteit) en prof.dr.em J.G. Kuijl (emeritus hoogleraar bedrijfseconomie, Universiteit Leiden en Universiteit Maastricht). 

De onderzoekscommissie is inmiddels met haar werkzaamheden gestart. Het is nog niet bekend wanneer het onderzoek wordt afgerond. 

Corporate register RSM
In het belang van maximale transparantie komt er bij RSM ook een openbaar corporate register over overeenkomsten met bedrijven. Deze bevat basisinformatie over de betrokken partij(en), het doel van relatie, de vorm van relatie, begindatum en duur van de relatie en de beoogde resultaten van de relatie. Het register wordt waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2018 openbaar. 

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen