Onderzoek stemmings- en angstklachten bij Rotterdamse jongeren

Onderzoek stemmings- en angstklachten bij Rotterdamse

Steffie van der Meij-Baijens, docente Verpleegkunde bij Hogeschool Rotterdam, gaat met een NWO-promotiebeurs voor Leraren promotieonderzoek doen naar preventie van stemmings- en angstklachten bij Rotterdamse jongeren. Promotor is hoogleraar Orthopedagogiek prof.dr. Peter Prinzie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Jongeren die in gesprekken met leeftijdgenoten intensief praten over stressvolle gebeurtenissen of over hun sombere stemming, lopen een verhoogd risico op de ontwikkeling van ernstige stemmings- en angstklachten.

Het promotieonderzoek van Van der Meij-Baijens richt zich op het voorkomen van die klachten, met een interventieprogramma waarmee schoolprofessionals deze jongeren leren om stressvolle gebeurtenissen en een sombere stemming op constructieve wijze met leeftijdsgenoten te bespreken. Er wordt onder meer een observatie-instrument ontwikkeld waarmee zowel problematische als constructieve gesprekspatronen in interacties tussen jongeren door onderwijsprofessionals kunnen worden geanalyseerd. Daarnaast worden schoolprofessionals getraind om jongeren te helpen met constructieve gesprekspatronen tijdens hun gesprekken op school.

Ook wordt onderzocht of dit interventieprogramma leidt tot een afname van angst- en stemmingsklachten bij jongeren en of schoolprofessionals goed met dit programma kunnen werken.

Co-promotoren zijn Juliette Hopman (Hogeschool Rotterdam/Erasmus Universiteit Rotterdam) en Dr. Kim Bul (Coventry University (UK)/Erasmus Universiteit Rotterdam). Dr. Patricia Vuijk (Erasmus Universiteit Rotterdam/Hogeschool Rotterdam) is penvoerder van dit onderzoek. Koers VO en Horizon Onderwijs en Jeugdzorg zijn partners.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties FSW, 010 408 2135 | 06 83676038 | kooistra@fsw.eur.nl