Onderzoek waar Koen van Eijck aan meewerkt ontvangt NWO-beurs

Het onderzoeksproject heeft de titel ''GAMPSISS: Gameful Music Performances for Smart, Inclusive, and Sustainable Societies", en wordt geleid door Micha Hamel (Codarts), die wordt ondersteund door het team bestaande uit Koen van Eijck (ESHCC),  Liesbeth Noordegraaf-Eelens (EUC), Rens Kortman (TU Delft) en Alexander Verbraeck (TU Delft). Het onderzoek wordt ondersteund door het Erasmus Research Centre for Media, Communication and Culture (ERMeCC).

Het project

Voor het behouden van een slimme, duurzame samenleving, is het nodig dat publieke waarden zoals openheid en tolerantie de denkwijzen en gedragingen van burgers beinvloeden. Deze waarden zorgen ervoor dat democratisch burgerschap mogelijk is, en dat burgers actief kunnen zijn binnen de samenleving. Hoewel klassieke muziek in de 19e eeuw wel heeft bewezen dat het potentieel bezit om maatschappelijke waarden te kunnen beinvloeden, lijkt dat effect vandaag de dag een stuk minder sterk aanwezig te zijn. Binnen dit project gaan we onderzoeken hoe artistieke performances die klassieke muziek en games samenbrengen kunnen bijdragen aan het transformeren van de bestaande luistercultuur (onder andere) tot een cultuur die de basis kan vormen voor een slimme, duurzame samenleving.

Door ons onderzoek, dat zowel artistiek, analytisch als ontwerpgericht is, hopen we 1) erachter te komen wat indicatoren zijn van de luistercultuur ; 2) de historische ontwikkeling van de samenleving en de luistercultuur in kaart te brengen; 3) te bepalen hoe de huidige luistercultuur kan worden veranderd en 4) speelse, artistieke performances te ontwikkelen die een actieve luistercultuur kunnen vormen die de basis kan zijn voor een slimme, duurzame en 'inclusieve' samenleving. De belangrijkste methode die we daarbij willen toepassen is het analyseren van secundaire enquete data omtrent trends in de samenleving, de luistercultuur, publieksonderzoek, experimenten en wetenschappelijk onderzoek. Voor het design-onderzoek, zullen een of meer ludieke muziekvoorstellingen worden ontworpen en opgevoerd en daarna worden geevalueerd door middel van een mixed methods (kwantitatief en kwalitatief) aanpak die onze onderzoeksvragen moet beantwoorden.

 

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen