Ongewenste belastingontwijking? De jacht naar een fair share.

Op vrijdag 21 juni a.s. organiseert het Fiscaal Economisch Instituut (FEI bv) in samenwerking met de fiscale studievereniging Christiaanse-Taxateur een congres dat in het teken staat van het ontgaan en ontwijken van belastingen, met name door bedrijven.

Gelet op de recente turbulente ontwikkelingen rondom dit thema een uiterst actueel onderwerp. Het thema heeft inmiddels mondiale aandacht, maar staat daarnaast vooral in grote belangstelling in landen als het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Wat betreft het mondiale karakter valt te wijzen op de initiatieven van de Europese Unie die de basis voor hun beleid in december 2012 hebben neergelegd in een Mededeling die vergezeld is van twee Aanbevelingen op basis waarvan verder beleid wordt ontwikkeld. Daarnaast is het februari-rapport van de OESO inzake Base Erosion and Profit Shifting van immens belang. Op basis van de initiatieven van de EU en de OESO wordt momenteel gewerkt aan concrete voorstellen om allerlei vormen van het ongewenst ontgaan van belastingen aan te pakken. Deze voorstellen worden gepubliceerd in de maand waarin ons congres plaatsvindt en moeten op het congres van de G-20 in juli tot concrete maatregelen leiden.
 

Voor Nederland is vooral de discussie rondom de brievenbusmaatschappijen uiteraard van groot belang. De bovengenoemde initiatieven richten zich daar slechts beperkt op. Dat is niet zo verwonderlijk omdat Nederland in feite een optimale combinatie van regelingen en uitgangspunten hanteert die door de EU en de OESO juist worden gepromoot. Niettemin valt te verwachten dat (ook op dit punt) hier wel het een en ander gaat veranderen. Wat dit voor Nederland betekent is nog onduidelijk. In dit kader vormen begin juni 2013 gepubliceerde onderzoeken van het SEO, SOMO en Oxfam belangrijke analyses die van invloed kunnen zijn op de door Nederland in te zetten koers.
Tijdens het congres komen allerlei zaken rondom de onderhavige problematiek aan de orde bezien vanuit diverse invalshoeken. Voor het volledige programma, de thema’s en de aanmeldingsprocedure verwijzen wij u naar: http://www.feibv.nl/activiteiten/21juni2013.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Communications Officer aan Erasmus School of Economics: e-mail: rdegroot@ese.eur.nl, tel: 010-4081762 en mobiel: 06-53641846.