Opheffing Erasmus Centrum voor Valorisatie

Beste collega’s,
Vanaf 1 november 2017 zal het Erasmus Centrum voor Valorisatie (ECV) haar dienstverlening rondom valorisatie ondersteuning staken.

Het ECV heeft de afgelopen 2,5 jaar hard gewerkt aan haar dienstenpakket en het vergroten van de valorisatiecultuur binnen de EUR. Daarbij is steeds het streven geweest om vanaf 01-01-2018 de valorisatieondersteuning en het beleid integraal en structureel in te bedden in de organisatie. EUR Holding BV heeft gedurende de oriëntatiefase (die tot eind 2017 loopt) een opstartsubsidie ter beschikking gesteld. Aangezien het CvB heeft besloten om de financiering van het centrum niet over te nemen en op een andere manier invulling te geven aan de facilitering van de kerntaak valorisatie,  ziet ECV zich genoodzaakt vanaf 1 november 2017 zijn dienstverlening rondom valorisatieondersteuning te beëindigen. Een deel van het takenpakket van ECV wordt ondergebracht bij het Programma Research Services (PRS). Inmiddels heeft de overdracht naar het PRS plaatsgevonden en zal er door het PRS in het nieuwe jaar gekeken worden naar de manier waarop en de mate waarin uit het budget van het PRS valorisatieondersteuning kan worden aangeboden.

Alle informatie over valorisatie (waaronder checklists, tools, literatuur en best practices) blijven toegankelijk via de website en myeur.nl.
In bijgaande link vindt u een overzicht van alle diensten en activiteiten die het ECV in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en aangeboden. Wij hebben met veel plezier en betrokkenheid de valorisatieondersteuning op campus Woudestein vormgegeven en dragen nu (op onderdelen) het stokje over aan het PRS.

Graag danken wij u voor de constructieve samenwerking, de positieve respons op onze diensten en de innovatieve ideeën die wij samen met u hebben mogen ontwikkelen.

Het ECV team,

Laurien Poleij, Jelko Dijkman en Sascha Krijger.

U kunt het PRS bereiken via researchservices@eur.nl en 010 – 4081720. Of kijk op de website.