Oratie prof.dr. Arwin van Buuren | De bestuurskunde kan de samenleving veel beter helpen

Oratie profdr Arwin van Buuren | De bestuurskunde kan de

De bestuurskunde kan en moet meer bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dat kan alleen als het vakgebied een meer ontwerpgerichte oriëntatie ontwikkelt. Dit stelt prof.dr. Arwin van Buuren in zijn oratie “Vormgeven aan uitnodigend bestuur. Pleidooi voor een ontwerpgerichte bestuurskunde” die hij vrijdag 23 juni op de Erasmus Universiteit Rotterdam zal houden.

De vraagstukken waar het openbaar bestuur mee geconfronteerd wordt zijn verre van eenvoudig. Een van de vragen waar de overheid mee worstelt, is de vraag hoe zij op een goede wijze ruimte geeft aan, en inspeelt op spontaan initiatief van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dat is niet vanzelfsprekend voor overheden die gewend zijn zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het oplossen van maatschappelijke issues en dat ook graag op hun eigen manier doen.

Van Buuren schetst in zijn oratie een bestuurskundige ontwerpbenadering waarmee de betekenis van de bestuurskunde voor het openbaar bestuur kan worden vergroot. Een ontwerpgerichte onderzoeker komt door middel van het uitvinden, testen en verfijnen van mogelijke ontwerpen, tot een beter begrip van het vraagstuk en de mogelijke oplossing.

Ontwerpgerichte benadering
Kennis over de vragen waar het openbaar bestuur mee worstelt en de mogelijke oplossingen is meestal onvolledig en tegenstrijdig. Er is niet één beste manier om deze vraagstukken op te lossen. In dat soort situaties moet een onderzoeker al gissend en tastend inzicht krijgen in deze complexiteit. Ontwerpgerichte onderzoeksbenaderingen maken dat mogelijk, terwijl het klassieke instrumentarium van de bestuurskunde hier tekort schiet. Om deze ontwerpgerichte benadering te ontwikkelen lanceert Van Buuren de Erasmus Governance Design Studio, die in het najaar 2017 officieel wordt gepresenteerd.

Overheid die uitnodigt
In zijn oratie verkent Van Buuren het vraagstuk van uitnodigend bestuur en schetst hij een ontwerpgerichte onderzoeksagenda rondom dit vraagstuk. Hij pleit voor een openbaar bestuur dat zich uitnodigend opstelt, bijvoorbeeld bij de energietransitie, het realiseren van klimaatadaptatie of de invoering van de Omgevingswet. Dat vraagt om bijpassende spelregels, beleidskaders en instrumenten. Het vergt ook een openbaar bestuur dat flexibel kan schakelen tussen het bestaande, vertrouwde instrumentarium van de presterende overheid en het nieuwe repertoire van de ontvankelijke overheid.

Over Arwin van Buuren
Prof.dr. Arwin van Buuren (1980) is bijzonder hoogleraar bestuurskunde in het bijzonder nieuwe vormen van organiserend vermogen in het publieke domein bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en raadslid voor de SGP in Capelle aan den IJssel. Zijn onderzoek richt zich op de relatie tussen maatschappelijk initiatief en overheidssturing, op de vormgeving van uitnodigend bestuur en het daartoe benodigde innovatief vermogen van overheidsorganisaties. Hij is programmaleider van het onderzoeksprogramma RePolis, naar het organiserend vermogen van maatschappelijke initiatieven en hun relatie met het openbaar bestuur. Daarnaast is hij Academic Director van GovernEUR, de eerste incubator van de Faculteit der Sociale Wetenschappen en oprichter en Academic Director van de Erasmus Governance Design Studio.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties FSW, 010 408 2135 | 06 83676038 | kooistra@fsw.eur.nl