Pauwke Berkers en Erik Hitters ontvangen beurs voor onderzoek naar popmuziek

Cultuurwetenschapper Pauwke Berkers en mediawetenschapper Erik Hitters hebben van NWO een KIEM-beurs ontvangen voor zijn onderzoeksvoorstel over onderzoek naar popmuziek. Het KIEM-programma financiert samenwerkingsverbanden tussen onderzoekers en organisaties op het terrein van Creatieve Industrie. Berkers zal als projectleider samenwerken aan dit project met Erik Hitters (ESHCC) en Joke Hermes en Koos Zwaan van Hogeschool Inholland. Samenwerkingspartners zijn De Popcoalitie en POPnl.

Popmuziek heeft de afgelopen decennia een steeds prominentere positie verworven in de Nederlandse (creatieve) economie en samenleving. Mede daardoor neemt ook de wetenschappelijke aandacht voor populaire muziek toe. De popsector en de wetenschap weten elkaar echter nauwelijks te vinden, en verschillen wat betreft thematiek en output. Het project van Pauwke Berkers, genaamd 'Where music meets research: Developing a sustainable platform and agenda for pop music research', heeft als doel deze problemen op te lossen middels een duurzaam onderzoeksnetwerk, een platform en een gedeelde onderzoeksagenda.

Pauwke Berker is universitair docent van de afdeling Arts and Culture aan de Eramus School of History, Culture and Communication. Zijn onderzoeksinteresses zijn symbolische en sociale grenzen, etnische en gender ongelijkheid in de kunst, culturele sectoren en populaire muziek.

Erik Hitters is universitair hoofddocent van de afdeling Media and Communication aan de Erasmus School of History, Culture and Communication. Zijn onderzoeksinteresses bevinden zich in het brede veld van transformaties in de media en culturele industrieën.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen