Pientere scholieren doen het prima in heel Europa

Pientere scholieren doen het prima in heel Europa

Pientere scholieren blijken zich net zo goed thuis te voelen op school als gemiddeld begaafde scholieren. Ook is er geen verschil in de ervaring docent-leerling relatie, en hebben academisch begaafde leerlingen een zelfde mate van betrokkenheid ten op zichtte van school. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de discussie over hoe pientere scholieren school ervaren en de gevolgen daarvan voor hun latere leven.  Dit blijkt uit het recent gepubliceerd onderzoek door pedagoog dr. Brian Godor van de Erasmus Universiteit Rotterdam, en Antonia Szymanski (Western Kentucky Uni) in High Ability Studies.

In het pedagogische onderzoek en beleid voor academisch begaafde kinderen zijn er twee wetenschappelijke zienswijze die elkaar beconcurreren. Te weten: de harmonie theorie – waar er vanuit gegaan wordt dat begaafde leerlingen zich goed aanpassen en succesvol in het leven, en de disharmonietheorie – waarbij begaafdheid een bedreiging vormt voor een harmonieuze ontwikkeling.

Godor en Szymanski  gebruikten data afkomstig van het Europese onderzoek naar de kwaliteit van onderwijs (PISA 2012) en laten geen verschillen zien tussen gemiddelde en academisch-begaafde scholieren voor gevoel van erbij horen in de klas, leerling-leraar relaties of ideeën over school. Ze laten zien dat bijna de helft van de academische-begaafde leerlingen zelfs hoger positief scoren voor de onderzochte onderdelen, zoals het gevoel er bij te horen. De gepresenteerde resultaten ondersteunen het bestaan ​​van de harmonie theorie. Deze bevindingen stroken niet met wat docenten vaak denken, en waar zij hun gedrag naar hoger begaafde scholieren op afstemmen.

Voor het onderzoek zijn 80.000 vijftienjarige scholieren uit dertien Europese landen geselecteerd. Per land zijn de scholieren onderling vergeleken waarvan het overgrote deel gemiddeld scoorde op begaafdheid. Er zijn daarbij geen verschillen gevonden tussen de twee groepen. Door de Europese data was het mogelijk de verschillen in onderwijssysteem en cultuur van de dertien landen te ondervangen. De verschillen die wel werden gevonden geven aanleiding meer onderzoek te doen naar de manier waarop het onderwijs in een land wordt ervaren door beide groepen.

Sense of belonging or feeling marginalized? Using PISA 2012 to assess the state of academically gifted students’ |  Brian Godor (EUR) en Antonia Szymanski (Western Kentucky Uni)
In: High Ability Studies, April 2017
 

Meer informatie

Dr. Brian Godor, Department of Psychology, Education and Child Studies, Faculty of Social Sciences | godor@fsw.eur.nl