Posterpresentaties studenten master Arbeidsrecht

Posterpresentaties studenten master Arbeidsrecht

Afgelopen vrijdag 3 november 2017 hebben de studenten van de master Arbeidsrecht op een fraaie locatie in het centrum van Rotterdam een posterpresentatie gehouden over de uitkomsten van de mini-scripties.

Net als in bijna alle masteropleidingen schrijven de studenten van de master Arbeidsrecht een mini-scriptie als afsluiting van het Onderzoekspracticum, het eerste vak in de master. Dit jaar heeft de sectie Arbeidsrecht een nieuw element aan het Onderzoekspracticum toegevoegd. De studenten dienden een posterpresentatie voor te bereiden waarbij zij aan de hand van hun poster en hun presentatie uitleg gaven op hetgeen zij hadden onderzocht, hoe zij dat hadden aangepakt en wat hun bevindingen waren. Voor deze nieuwe opzet waren ook de associates van de master Arbeidsrecht uitgenodigd, hetgeen er toe leidde dat de studenten vragen vanuit diverse disciplines (advocatuur, ministerie en rechtsbijstand) op zich afgevuurd zagen. De presentaties zagen op uiteenlopende arbeidsrechtelijke onderwerpen als zwevende payrollers, paritaire handhaving door de SNCU, de overgang van dynamische incorporatiebedingen na Asklepios en het stimuleringsartikel uit de WOR.

De locatie voor dit evenement was het Het Nieuwe Kantoor (HNK). Deze eigentijdse omgeving biedt huisvesting aan nieuwe startups, zzp-ers en diverse tijdelijke samenwerkingsverbanden. Hierdoor konden studenten met eigen ogen zien hoe de dynamische arbeidsmarkt (een belangrijk thema in het eerste blok) zich in de praktijk manifesteert. Rond de klok van 09.30 uur startten de studenten gelijktijdig de presentaties in vier aansluitende kamers, waarbij ‘het publiek’ per presentatie kon beslissen in welke kamer zij de volgende presentatie wilde bijwonen. De algemene impressie was dat het Onderzoekspracticum in relatief korte tijd de studenten zowel qua schriftelijke, als voor wat betreft mondelinge vaardigheden, heel veel heeft gebracht. Deze geslaagde eerste editie is dan ook zeker voor herhaling vatbaar.