Prof. dr. mr. Evert Stamhuis benoemd tot hoogleraar Law and Innovation

Prof. dr. mr. Evert Stamhuis is met ingang van 1 mei 2017 benoemd tot hoogleraar Law and Innovation aan Erasmus School of Law.

De leerstoel Law and Innovation is vooralsnog verbonden aan het Centre for Law, Art and Innovation (CLAI) en heeft betrekking op veranderingen die zich voltrekken in het recht. Centraal staat dat het recht moet meegroeien met de maatschappelijke ontwikkelingen om zijn ordenende en regulerende functie te blijven behouden. Een voorbeeld van zo’n ontwikkeling is het afnemende onderscheid tussen privaat- en publiekrecht.

Het streven van prof. Stamhuis is gericht op een multidisciplinaire benadering om de historisch ontwikkelde perceptie van het recht ook te beschouwen vanuit de moderne samenleving, zowel binnen onderzoek als binnen onderwijs.

Stamhuis maakt zich sterk om de traditionele normatieve benaderingswijze van het recht uit te breiden met een zienswijze vanuit de sociale, economische en geesteswetenschappen. Hij wil zich daarbij richten op internationaal onderzoek, in het bijzonder met betrekking tot innovatie van juridische arrangementen in netwerken in het publieke domein. Prof. Stamhuis is graag bereid zijn breed opgedane ervaring en kennis ter beschikking te stellen aan projecten en medewerkers van Erasmus School of Law.

Stamhuis promoveerde in 1988 aan de Vrije Universiteit op strafrechtelijk onderzoek. Daarna was hij als universitair docent en hoofddocent werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf 2006 bekleedde hij de leerstoel straf(proces)recht aan de Open Universiteit, waar hij in 2009 werd benoemd tot decaan van de rechtenfaculteit.

Het bestuur van Erasmus School of Law feliciteert prof. Evert Stamhuis met zijn benoeming en wenst hem veel succes met zijn werkzaamheden.