Prof. Gaakeer bekleedt leerstoel Jurisprudence: Hermeneutical and Narrative Foundations

Per 1 mei 2017 wordt de bijzondere leerstoel Rechtstheorie, i.h.b. de verhoudingen tussen recht, taal en literatuur van prof. mr. dr. Jeanne Gaakeer omgezet naar de gewone leerstoel Jurisprudence: Hermeneutical and Narrative Foundations.

Sinds 1 mei 2005 bekleedt prof. mr. dr. Jeanne Gaakeer de bijzondere leerstoel Rechtstheorie, i.h.b. de verhoudingen tussen recht, taal en literatuur. De afgelopen jaren heeft zij onderzoek gedaan naar de methodologische en kentheoretische problemen van interdisciplinariteit op dit werkterrein. In 2013 ontving prof. Gaakeer de James Boyd White Award van The Association for the Study of Law, Culture and the Humanities.

Nu haar bijzondere leerstoel is omgezet naar een gewone leerstoel, zal zij zich specifiek gaan toeleggen op onderzoek naar de betekenis van narrativiteit voor de rechtspraktijk, in het bijzonder voor de rechterlijke oordeelsvorming. In het onderwijs wordt dat vormgegeven in het master keuzevak Law and Narrative in Theory and Practice.

Naast haar aanstelling als hoogleraar aan ESL (voor één dag per week) is prof. Gaakeer senior raadsheer in de strafsector van het Gerechtshof Den Haag.