Prof. Lindenbergh ontwikkelt gedragscode afhandeling beroepsziekteclaims

Nieuws

Op 25 april is tijdens een speciale bijeenkomst het startsein gegeven voor de ontwikkeling voor een gedragscode voor de afhandeling van beroepsziekteclaims. Prof. Siewert Lindenbergh leidt dit project, samen met ESL-onderzoekers Melissa de Groot en Marnix Hebly. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidieert de totstandkoming van de gedragscode en heeft De Letselschade Raad opdracht gegeven de ontwikkeling in gang te zetten.

De cijfers van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten laten zien dat er in Nederland jaarlijks duizenden mensen ziek worden door hun werk. ‘Een gedragscode moet niet alleen voor een efficiënte behandeling van schadeclaims zorgen, maar ook helpen om de procedure voor de slachtoffers minder zwaar te maken. En dat is niet alleen een financiële zaak’, aldus de reactie van het ministerie van SZW.

Prof. Lindenbergh gaf tijdens de bijeenkomst, waar vertegenwoordigers van onder andere het Kennisplatform Beroepsziekten en het Instituut Asbestslachtoffers bij aanwezig waren, een historisch overzicht van de werkgeversaansprakelijkheid in het aansprakelijkheidsrecht. ‘Er mocht wellicht van een successtory op dat gebied worden gesproken, maar zeker niet voor werknemers met beroepsziekten. Het bewijs van beroepsziekten blijft een lijdensweg’, aldus de leider van het team dat de gedragscode gaat opstellen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen