Prof. Temperman benoemd tot bijzonder hoogleraar Internationaal Recht en religie

Jeroen Temperman (1981) is met ingang van 1 september 2017 benoemd tot bijzonder hoogleraar Internationaal Recht en religie. De naam van de bijzondere leerstoel is: International law and religion in interdisciplinary context.

Prof. Temperman richt zich in zijn onderzoek op vraagstukken van recht en religie, waaronder kwesties als religieuze haat, religieuze symbolen in de openbare ruimte en godsdienstvrijheid in de gevangenis. Daarnaast bestudeert hij kwesties als de vraag hoe om te gaan met religie in het (openbaar) onderwijs, of de vraag naar de impact van verschillende staat-religie-modellen op de mensenrechtenbescherming.

Na zijn studie Humanistiek (cum laude) in Utrecht is prof. Temperman in Rotterdam afgestudeerd in de Rechtsgeleerdheid, met Internationaal recht als specialisatie. Binnen het Internationaal recht heeft hij zich gericht op mensenrechten, onder meer door  het volgen van masters mensenrechten in Venetië en Kopenhagen.

Prof. Temperman promoveerde in 2009 aan het Irish Centre for Human Rights, een onderzoekcentrum van de National University of Ireland (Galway). De titel van zijn proefschrift luidde: State-Religion Relationships and Human Rights Law: Towards a Right to Religiously Neutral Governance.

In 2011 ontving hij een prestigieus EUR-fellowship voor zijn onderzoeksproject 'Advocacy of Religious Hatred in International and Domestic Law'. In 2014 werd prof. Temperman een Fulbright-beurs toegekend.

Sinds 2010 is prof. Temperman hoofdredacteur van het internationale en interdisciplinaire tijdschrift Religion & Human Rights. De Organization for Safety and Cooperation in Europe (OSCE) heeft hem in 2015 benoemd als lid van het twaalfhoofdige OSCE Panel of Experts on Freedom of Religion or Belief. Tevens is hij medeoprichter van het Erasmus Institute for Public Knowledge (EIPK), een interdisciplinair onderzoeksinstituut inzake publieke vraagstukken, voor wetenschappers uit de sociale en geesteswetenschappen.

Het bestuur van Erasmus School of Law feliciteert prof. Jeroen Temperman van harte met zijn benoeming en wenst hem veel succes met zijn werkzaamheden.

Professor

Jeroen Temperman

CV

Prof. Temperman promoveerde in 2009 aan het Irish Centre for Human Rights, een onderzoekcentrum van de National University of Ireland (Galway) op State-Religion Relationships and Human Rights Law: Towards a Right to Religiously Neutral Governance.

Prof. Temperman is medeoprichter van het Erasmus Institute for Public Knowledge (EIPK), een interdisciplinair onderzoeksinstituut inzake publieke vraagstukken, voor wetenschappers uit de sociale en geesteswetenschappen.

Gerelateerde content

Oratie prof. Jeroen Temperman

‘Corporate Religious Freedom and the Rights of Others: Calibrating Human Rights in Times of Pluralist Dilemmas’

Jeroen Temperman receives EUR Fellowship

Gerelateerde links
Department of International and European Union Law

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen