Professor Roger E. Backhouse publiceert nieuw boek 'Founder of Modern Economics: Paul A. Samuelson'

Professor Roger E. Backhouse heeft een boek geschreven over een revolutionaire denker in de economie: Paul A. Samuelson. Het boek is getiteld 'Founder of Modern Economics: Paul A. Samuelson', en is gepubliceerd door Oxford University Press.

Over het boek

In ‘Founder of Modern Economics’ onderzoekt Roger E. Backhouse Samuelson's persoonlijkheid en sociale netwerken om zijn intellectuele ontwikkeling te begrijpen.

Backhouse bespreekt Samuelson's denken van zijn vroege dagen tot de publicatie van zijn baanbrekende boeken ‘Foundations of Economic Analysis’ en ‘Economics: An Introductory Analysis’, welke generaties van studenten heeft geïnspireerd. Zijn werk vormde het podium voor de economie om een ​​meer samenhangende en coherente discipline te worden, gebaseerd op wiskundige technieken die verrassende inzichten verschaffen over vele belangrijke onderwerpen, van bedrijfscycli tot loon- en werkloosheid cijfers, en van hoe concurrentie de handel beïnvloedt tot de wijze waarop de belastingtarieven belastinginning beïnvloeden.

'Founder of Modern Economics’ is een belangrijke bijdrage aan het begrip over de ontwikkeling van de moderne economie en het denken van een revolutionaire denker.

Review in The Economist

The Economist publiceerde een review over het nieuwe boek van Roger E. Backhouse. Lees hier het artikel.

Over Roger E. Backhouse

Roger E. Backhouse is professor in de Geschiedenis en Filosofie van de Economie aan de Universiteit van Birmingham. Bij de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam is hij bijzonder hoogleraar in de Methodologie en de Geschiedenis van de Economie.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen