Project over popmuziek ontvangt NWO-beurs

Optreden tijdens Music Talks (Foto: Tessa Smit)
Optreden tijdens Music Talks (Foto: Tessa Smit)

De NWO-beurs genaamd ''Creative Industires - SMART Culture'' is uitgereikt aan een onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Media & Communicatie - en Kunst & Cultuur afdelingen van de ESHCC. De onderzoekers die het onderzoek uitvoeren zijn allemaal leden van het Erasmus Research Centre for Media, Communication and Culture (ERMeCC). Het project draagt de titel "POPLIVE - Staging popular music: sustainable live music ecologies for artists, music venues and cities". De projectleider is Dr. Erik Hitters, die zal werken met een team bestaande uit Dr. Pauwke Berkers, Dr. Arno van der Hoeven, Prof. dr. Susanne Janssen, Dr. Paul Rutten (Hogeschool Rotterdam) en Drs. Maritjn Mulder (Hogeschool Rotterdam). Daarnaast werken diverse culturele instellingen mee: Vereniging Nederlandse Poppodia & Festivals (VNPF), MOJO Concerts, RASL, Creating 010. 

Het project

De populaire muziekindustrie verlegt haar focus langzaamaan van opgenomen muziek naar live voorstellingen. Daarnaast zijn muzikanten tegenwoordig steeds meer afhankelijk van het geven van live concerten om hun brood te verdienen. Deze ontwikkelingen hebben uiteraard gevolgen voor alles omtrent live muziek: de sector is natuurlijk een netwerk waarin verschillende agenten een eigen rol op zich nemen. Denk bijvoorbeeld aan muzikanten, promotors, boekers en beleidsmakers, maar ook aan zaken als locaties, festivals en stedelijke settingen. Voor muzikanten die zich op de huidige, riskante arbeidsmarkt begeven, is een business model nodig dat uitgaat van een grotere en veranderde skill set. Daarnaast krijgen permanente poppodia steeds meer te maken met concurrentie van tijdelijke podia zoals festivals en popup locaties. Ten derde wordt van de live muziekindustrie steeds vaker verwacht (door locale besturen) dat zij zowel economische als sociaal-culturele voordelen opleveren. In het kort kan worden gezegd dat het behouden van popmuziek als levensvatbare creatieve industrie een ''muzikale ecologie'' vergt waarbij economische, culturele en sociale waarde wordt toegevoegd voor verschillende aandeelhouders.

In het POPLIVE project gaan we onderzoeken hoe locale live muziek ecologieën een bijdrage kunnen leveren aan de carrières van popmuzikanten, de positie van muziekpodia en festivals, en de lokale samenleving in het algemeen.