Promotie Erwin van Tuijl op donderdag 4 juni 2015

Promotie Erwin van Tuijl op donderdag 4 juni 2015

Op donderdag 4 juni 2015 vindt de promotie plaats van Erwin van Tuijl. De titel van het proefschrift is 'Opwaardering in organisatorische en geografische configuraties. Analyse van de Chinese automobielindustrie'. Promotor is emeritus professor Leo van den Berg (Erasmus Universiteit Rotterdam) en copromotor is dr. Koen Dittrick (Rotterdam School of Management - Erasmus Universiteit Rotterdam). Daarnaast bestaat de beoordelingscommissie uit professor Meine Pieter van Dijk (International Institute of Social Studies), Professor Rob van Tulder (Rotterdam School of Management - Erasmus Universiteit Rotterdam), Professor Jan van den Borg (KU Leuven & Ca' Foscari University of Venice).

Tijd en locatie

De promotie vindt plaats in de Senaatszaal van de Erasmus Universiteit Rotterdam (complex Woudestein) om 15.30 uur.

Over het proefschrift

Dit proefschrift onderzoekt opwaardering: een proces van leren en het verkrijgen van kennis om toegevoegde waarde te genereren. We bestuderen hoe opwaardering gebeurt in verschillende organisatorische configuraties: formele samenwerking, clusters, projecten en evenementen. Bovendien, analyseren we het opwaarderingsproces tussen, alsmede op, verschillende ruimtelijke schaalniveaus en bestuderen we de betrokken actoren in het opwaarderingsproces, verschillende opwaarderingsmechanismes en de ‘symbolische’ en ‘synthetische’ kennisbasissen. We analyseren het opwaarderingsproces in een aantal empirische case studies over de Chinese automobielindustrie.

Onze bevindingen tonen aan dat opwaardering niet alleen plaatsvindt in formele samenwerking – vooral in ‘joint-ventures’ – maar ook in de andere organisatorische configuraties. We onthullen dat clusters en evenementen vooral belangrijk zijn voor opwaardering via ‘monitoren’ en ‘buzz’. Hierbij benadrukken we het belang van evenementorganisatoren die als ‘tijdelijke cluster managers’ een brug creëren tussen de Chinese en mondiale automobielindustrie. De project configuratie is vooral belangrijk omdat het de andere organisatorische configuraties doorkruist, en omdat opwaardering tijdens projecten plaatsvindt middels bijna alle opwaarderingsmechanismes. We tonen ook aan dat opwaardering plaatsvindt op alle ruimtelijke schaalniveaus. Hierbij leveren we nieuw empirisch bewijs voor het belang van fysieke nabijheid van verschillende specialisten in de automobielindustrie op een (tijdelijk) lokaal schaalniveau om niet-verbale communicatie mogelijk te maken. Anderzijds demonstreren we dat opwaarderen van de symbolische kennisbasis en synthetische kennisbasis een mondiale dimensie heeft. 

Meer informatie

Van Tuijl’s PhD-onderzoek is gepubliceerd binnen de ERIM PhD series en zal worden verdedigd bij Erasmus Research Institute of Management (ERIM). ERIM is het gemeenschappelijke onderzoeksinstituut van Rotterdam School of Management (RSM) en Erasmus School of Economics (ESE) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Voor meer informatie over de plechtigheid kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Communicatie Adviseur van Erasmus School of Economics, tel. (010) 408 1762 of 06 5364 1846 , e-mail: rdegroot@ese.eur.nl of Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam: press@eur.nl of (010) 408 1216.