Psycholoog Kristel de Groot ontvangt NWO onderzoekstalentsubsidie

Psycholoog Kristel de Groot ontvangt NWO

Psycholoog Kristel de Groot van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft voor haar onderzoek naar autisme een onderzoekstalentsubsidie van NWO ontvangen. De subsidie biedt uitmuntende studenten binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen de gelegenheid om promotieonderzoek te doen.

Autisme wordt de laatste jaren steeds minder gezien als een apart hokje, en steeds meer als bestaande op een breed spectrum waarop sommige mensen bijna geen autistische trekjes vertonen, en anderen heel veel. Het onderzoek van De Groot kijkt allereerst naar verbetering van de meetinstrumenten die veel worden gebruikt om te bepalen hoeveel autistische trekken mensen hebben. Daarnaast probeert zij via deze (verbeterde) meetinstrumenten en het kijken naar gedrag en naar het brein specifieke vragen te beantwoorden. Met name vragen op het gebied van hoe mensen met veel autistische trekken het beste onderwijs kunnen volgen en hoe de behandeling van sommige symptomen kan worden verbeterd.

Promotor: Prof.dr. Jan van Strien

Over Kristel de Groot
De Groot is cum laude afgestudeerd in de biologische en cognitieve psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Naast tutorschap en onderzoekassistentie heeft zij aanvullende opleidingen gevolgde op het gebied van hersenonderzoek. Inmiddels heeft zij al enkele wetenschappelijk artikelen op haar naam staan.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties FSW, 010 408 2135 | 06 83676038 | kooistra@fsw.eur.nl