Publiek-private samenwerkingen van Rijkswaterstaat onderzocht

Wat zijn de lessen van vijftien jaar werken met Design, Build, Finance, en Maintain (DBFM)-contracten bij Rijkswaterstaat (RWS) en in hoeverre voldoet dit type contract in de praktijk? Deze vragen stonden centraal in een onderzoek door bestuurskundigen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Groningen in opdracht van Rijkswaterstaat en Bouwend Nederland. Het onderzoek vond plaats onder betrokkenen van Rijkswaterstaat en publieke partijen. Volgens het op 12 oktober verschenen eindrapport ‘Leren van 15 jaar DBFM-projecten bij RWS’ kan DBFM bijdragen aan zaken als kwaliteit, tijdigheid en hinderbeperking. En deze contractvorm is geschikt voor contracten tussen circa € 200 en € 400 miljoen, waarbij de complexiteit beperkt is.

Downloaden eindrapport en deelrapporten

Eindrapport

Auteurs

  1. Leren van 15 jaar DBFM-projecten bij RWS.

(Hierbij is ook opgenomen het deelrapport Financiële Performance DBFM-projecten Private Partijen)

 

Prof. dr. J.F.M. Koppenjan (EUR, Projectleider), Prof. dr. E.H. Klijn (EUR), Dr. M. Duijn (GovernEur), Dr. H.L. Klaassen (EUR), Dr. I.F. van Meerkerk (EUR), Drs. S.A. Metselaar (EUR), Drs. R. Warsen (EUR), Dr. S. Verweij (Rijksuniversiteit Groningen).

(Auteurs deelrapport: H.L. Klaassen en I.F. van Meerkerk, EUR/RWS/Bouwend Nederland, Rotterdam 2020)

Deelrapporten

Auteurs

  1. Leren van 15 jaar DBFM-projecten bij RWS. Metastudie

 

M. Duijn en S.A. Metselaar.

Erasmus Universiteit Rotterdam

 

  1. Leren van 15 jaar DBFM-projecten bij RWS. Interviewrapportage

 

J.F.M. Koppenjan, E.H. Klijn, M. Duijn,H.L. Klaassen, I.F. van Meerkerk, S.A. Metselaar, R. Warsen, en S. Verweij.  EUR/GovernEur/RUG/RWS/Bouwend Nederland, Rotterdam/Groningen, 2020

  1. Leren van 15 jaar DBFM-projecten bij RWS. Respondentenverslag Survey

 

S.A. Metselaar en E.H. Klijn. EUR/RWS/Bouwend Nederland

  1. Leren van 15 jaar DBFM-projecten bij RWS. De Performance van DBFM bij Rijkwaterstaat

S. Verweij, I.F. van Meerkerk en H.L. Klaassen.

RUG/EUR, Groningen/Rotterdam, 2020)

Het volledige persbericht is te vinden op website Rijkswaterstaat.

In de media

"Houdt tijdens aanbesteding waterbouwprojecten rekening met klimaatverandering" - Waterforum.net

Infraprojecten met DBFM-contract presteren; risicoverdeling nog niet optimaal - Infrasite.nl

Onderzoek Rijkswaterstaat: 'DBFM niet de oorzaak mislukken projecten' - Cobouw.nl

Publiek-private samenwerkingen van Rijkswaterstaat onderzocht - Inkoopjobs.nl

Professor
Professor
Onderzoeker
Onderzoeker
Onderzoeker
Promovendus
Drs. S.A. Metselaar
Promovendus
Onderzoeker
Dr. S. Verweij
Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, 06 83676038, kooistra@essb.eur.nl